Moderne Mozes in de bres voor asielzoekers

Nu  is het project ten einde, en moeten de asielzoekers weg. De advocaat van deze groep probeerde nog via een gerechtelijke procedure ontruiming te voorkomen. Toen dat niet lukte probeerde hij uitstel van ontruiming te verkrijgen, door te laten toetsen of de groep mensen  in aanmerking komt voor  noodopvang . Maar op beide verzoeken werd afwijzend gereageerd.

Toen de advocaat een paar dagen vóór de door de rechter vastgestelde ontruimingsdatum een bezoek bracht aan de Vluchthaven, constateerde hij dat de bewoners  geen geld meer kregen voor eten. Omdat hij dacht dat dit een vergissing was – de ambtenaar van de gemeente was op vakantie – vroeg hij via een mail om het benodigde leefgeld zodat de bewoners, onder wie diabetici, eten konden kopen. Het antwoord van de huisadvocaat van de gemeente Amsterdam was simpel: “Nee, de gemeente Amsterdam heeft dit project beëindigd.”

Moderne Mozes

Ik las de mail, en er ging veel door mij heen. Ik zag de advocaat als een moderne Mozes en Aäron bij de Farao smeken. Steeds weer werd bevrijding van hun volk geweigerd. God verhardde het hart van de Farao, maar hoe zit het met het hart van de bestuurders van Amsterdam? Waar is God in dit verhaal? In elk geval wordt de mens hier tot onderdeel van een project gemaakt. En als je dit project stopt krijgt die mens kennelijk niet meer te eten. En als je niet te eten krijgt, krijg je eerst honger, dan word je ziek en vervolgens ga je dood. Einde van het project.

Tussen leven en dood

 

De mens staat aan het einde van het scheppingsproject van God, maar in plaats van dood te gaan, gaat in de mens het scheppingsproject van God door. Ook als het verhaal klaar lijkt te zijn. God houdt er dus kennelijk een andere wijze van besturen op na dan de gemeente Amsterdam. Dat is in dit geval een verschil tussen leven en dood. Het is mooi om als mens aan het einde te staan van het Genesis-project van God. Maar als je het einde bent van het project van de gemeente Amsterdam is het slecht met je gesteld. Gelukkig heeft niet de aardse bestuurder het laatste woord. Gods project gaat door. In mensen die eten geven, in mensen die steunen, in mensen die voor anderen opkomen.