Kunst | Ontlediging

De witte mannen die wij regelmatig in het nieuws zien roepen een gevoel op van onbehagelijkheid. Immers: ze zijn er altijd als er iets goed verkeerd gegaan is. Een moord, een pluimvee ruiming, ernstige vervuiling,…… Tegelijk zijn ze toonbeelden van on-persoonlijkheid, verborgen in hun witte overalls.

Coyricht

© 2014 – Willem Zijlstra

In  Filippenzen 2:7 beschrijft Paulus hoe Jezus zich ontledigd heeft (letterlijk ‘leeggegoten’) om aan ons gelijk te worden. Een thema dat me erg bezig houdt. Immers, met deze ontlediging deelt hij onze leegte, een leegte van een post-modern bestaan waarvan de zin verloren lijkt te zijn gegaan.

De staande figuur staat passief met het holle hoofd gebogen in de richting van de liggende figuur die door zijn houding naar de gekruisigde Christus verwijst. De identificatie heeft zich door deze ontlediging tot in de absolute leegte voltrokken.

Vanaf 2009 tot 2012 werkte Willem Zijlstra aan een drieluik van installaties rond het thema leegte. Een veelzeggend onderwerp in onze cultuur die vol is van buitenkant en ‘much to do about nothing’ .