Earth Overshoot Day

Earth Overshoot Day is namelijk de dag binnen het kalenderjaar wanneer de draagkracht van onze planeet wordt overschreden. Dat betekent dus dat er vandaag méér verbruikt is dan de aarde in een jaar kan leveren, en dat we aan het interen zijn op de reserves van Moeder Aarde.

Misschien ligt het aan het feit dat ik nog nooit van Earth Overshoot Day had gehoord, maar de betekenis hiervan dringt zich behoorlijk aan mij op: ik gebruik op dit moment meer eten, elektriciteit, gas en benzine dan dat er eigenlijk voor mij beschikbaar is. Op dit moment leef ik boven mijn stand, omdat de jaarvoorraad die we hebben meegekregen er in acht maanden doorheen is gejast. Dat geeft me een beklemmend en ongemakkelijk gevoel.

Elk jaar maakt het Global Footprint Network berekeningen van de menselijke invloed op onze aardbol. Onze mondiale ecologische voetafdruk wordt vergeleken met de natuurlijke biocapaciteit van de aarde en haar vermogen al ons afval te verwerken. En door de nog altijd groeiende ecologische overbelasting komen we dus steeds verder onder de streep uit.

In 1961 hadden we nog voldoende aan driekwart van de zogenaamde ‘regeneratieve capaciteit’ van de aarde. De kritische drempel werd in de ‘seventies’ overschreden toen de mondiale bevolking en de economie voorbij het regeneratievermogen van onze aarde groeiden. En dat gaat maar door. In het jaar 2000 lag de datum van Earth Overshoot Day nog op de eerste oktober. Nu dus anderhalve maand eerder.

Inmiddels leeft 86% van de wereldbevolking (waaronder jij en ik) in landen die meer natuurlijke hulpbronnen gebruiken dan hun eigen ecosysteem kan leveren. Het Global Footprint Network leert me op hun website dat er inmiddels al anderhalve aarde nodig is om aan al onze wensen te kunnen voldoen. Vermoed wordt dat met dit tempo er in 2050 drie aardbollen nodig zijn om voldoende biocapaciteit te kunnen bieden.

Het risico van dergelijk alarmerend nieuws is dat het zo groots en ongrijpbaar wordt dat het compleet langs me heen gaat. Maar dat neemt niet weg dat ikzelf ook medeverantwoordelijk ben voor de verdere achteruitgang van de biodiversiteit en de daarbij horende klimaatverandering. De datum van Earth Overshoot Day 2015 kan ik niet in m’n agenda zetten. Maar ik ga er vanuit dat het volgend jaar nog vroeger in augustus of misschien zelfs al eind juli valt. En dat geeft me opnieuw een heel beklemmend en ongemakkelijk gevoel.

Om je eigen mondiale voetafdruk te berekenen klik je hier.

 

Foto: V.P. Hill