Het voelde niet goed, dus deed ik aangifte

Rond Prinsjesdag verschijnt mijn boek ‘Het voelt echt goed – spiritualiteit van de verdraagzaamheid‘. In dit boek gaat het mij er vooral om hoe je jezelf kunt oefenen in het omgaan met mensen die er andere gedachten op na houden dan jijzelf. Het boek vloeit voort uit mijn optreden bij de kerkdienst ‘Wij geloven in meer’ die Nederlandse kerken in samenwerking met de EO en de IKON organiseerden na de gemeenteraadsverkiezingen in maart van dit jaar.

“Minder, minder, minder,” bleek ineens een leus te zijn die zonder blikken of blozen door een groep mensen in een Haags café werd gescandeerd. En in die kerkdienst lieten Nederlandse kerken weten dat we die kant niet op  willen.  In die dienst mocht ik iets zeggen over verdraagzaamheid. De vele reacties op die toespraak motiveerden mij om het boek te schrijven. Om er wat meer over te zeggen: in het boek ‘Het voelt echt goed’ ga ik niet in op de vraag waarom je andere mensen soms wel tot de orde moet roepen; of wat je moet doen wanneer er naar je gevoel wel grenzen worden overschreden. Mijn aanname is dat je alleen jezelf kunt veranderen en niet een ander.

Toch betekent dat niet dat ik een relativist ben en vind dat alles moet kunnen. De discussie na de Gay Pride rond de Marokkaanse boot die meevoer, heeft mij wel bij het punt gebracht om anderen nu wel aan te spreken op hun gedrag. Ik heb zelfs aangifte gedaan bij de politie wegens haatzaaierij en discriminatie.

Wat was nu het geval? Op de zaterdag van de Gay Pride zag ik een Twitterbericht van Kamerlid Pieter Omzigt, waarin hij zijn volgers wees op de website ‘De ware religie’. Hier was een artikel geplaatst met de kop ‘Berecht en executeer homoseksuelen‘.

Ik hield aan deze tekst het gevoel over dat mijn leven geen bestaansrecht heeft. Daarnaast geeft het artikel -aan mensen die homo’s uitsluiten, bedreigen, of geweld tegen homo’s plegen- een legitimering om hun gedrag te rechtvaardigen. In het artikel staat onder meer te lezen dat homoseksualiteit een “misvormde geaardheid” is. De schrijver stemde ook in met het berechten en executeren van moslims in islamitische landen.

Het artikel op de website ‘De ware religie’ meldde ik nog diezelfde dag bij het Meldpunt Discriminatie Internet. Van deze organisatie ontving ik bericht dat het artikel strafbare teksten bevatte. Zij zouden contact opnemen met de mensen van deze website met de vraag de tekst van de site te halen. Ik heb twee dagen gewacht om te kijken of dat gebeurde. Maar er gebeurde niets. Ik heb toen aangifte gedaan bij de politie in Den Haag wegens haatzaaien (tegen homo’s en moslims) en wegens discriminatie (van homo’s).

Relevant is ook dat het haatzaaien op deze site zowel homo’s als moslims treft. Het artikel lokt namelijk ook vervelende reacties uit tegen moslims. Ik zag dat er ook een parodie op de tekst was te vinden op de website ‘De vrije chroniqueurs’. Daar had men het woord ‘homo’ vervangen door ‘moslim’. Ook niet fijn. Wie haat zaait tegen homo’s, lokt dus ook haat uit tegen moslims.  Zich in eigen voet schieten, heet dat.

Ik maak mij buitengewoon bezorgd over een grote groep mensen in onze samenleving die met de verwijzing naar vrijheid van godsdienst en vrijheid van meningsuiting de grenzen van het toelaatbare opzoekt. Dit zorgt er vervolgens voor dat mensen een hekel krijgen aan alle mensen die een godsdienstige overtuiging omarmen. Daarmee is de negatieve spiraal waarin we gevangen dreigen te raken een gegeven. Het ene “minder, minder, minder” lokt zo het andere uit. Dat zouden we niet moeten willen. Om met burgemeester Van der Laan te spreken, die deze zomer paal en perk stelde aan mensen die tegen het optreden van Israël in Gaza wilden demonstreren: “Als mensen de grenzen opzoeken, moeten we ook aangeven waar deze liggen”.

Wordt (hopelijk) vervolgd.

Update 22 augustus 2014: Het bewuste artikel is inmiddels aangepast. Van Meldpunt Discriminatie Internet heb ik bericht hierover ontvangen. Enkele passages zijn eruit gehaald en de kop is gewijzigd. Van de politie heb ik nog niets vernomen.

Lees hier de voorpublicatie uit het boek ‘Het voelt echt goed’ van Tom Mikkers.

Foto: Een boot met politieagenten vaart door de Prinsengracht tijdens de Canal Parade van de Gay Pride –  Bas Czerwinski ANP (2014)