Als de messias komt, dan wordt hij weer vermoord

Een christen en een jood die eens discussieerden over de vraag of Jezus de Messias was of niet, werden het op één punt met elkaar eens: als de Messias nog moest komen dan zou hij in ieder geval wéér worden vermoord. En helaas valt dat lot niet alleen de Messias ten deel.

Er is een vliegtuig dat uit de lucht geschoten is.
Mensen worden als vee bij elkaar gedreven in steden, op bergen, in kampen en staan bloot aan bruut geweld.
Er is een land waar bezette gebieden weliswaar verlaten werden door de soldaten, maar de vrede keerde er niet meer terug.
Er woedt een oorlog in Europa; legers groeperen zich bij grenzen en de handel over en weer is al stilgezet.
De ‘gewetenlozen’ hebben elkaar weer weten te vinden en slachten mensen af; ze martelen andere mensen nu op dit moment, terwijl je dit leest.

Werd onze wereld maar zo leefbaar dat God er zelf zou willen leven. Ach, keerde de vrede maar weer terug. De ongelovige zal zeggen:  “De harde werkelijkheid bevrijdt je van een geloof in een God die de orde herstelt. De realiteit helpt je uit de naïeve droom van vrede op aarde.” Maar wie gelooft – op wat voor manier dan ook – trekt wellicht een andere conclusie: hij of zij zal uit dezelfde feiten ook het menselijk tekort afleiden, maar blijft geloven dat alles anders kan.

Er zijn blijkbaar twee werkelijkheden die haaks op elkaar staan:  het niet gewilde geweld dat maar niet lijkt te verdwijnen, versus een radicaal verlangen naar vrede. Het achtuurjournaal schotelt ons iedere dag het eerste voor. Wie zich daar niet bij neer wenst te leggen, zoekt samen met geestverwanten naar sporen van een ander begin.

Als de Messias komt, wordt hij weer door geweld om het leven gebracht. Dat hoeft geen wet van Meden en Perzen te zijn. We moeten dan wel wat beter opletten.

Beeld: Holocaust-Denkmal van Wolfgang Staudt