Bewijs maar eens dat je christen bent!

Een rare zaak eigenlijk, kun jij bewijzen dat je in God en Jezus gelooft? Kan ik het? Ik ben zelf een bekeerling. Ik kom uit een niet-christelijk nest en liet me dopen en deed belijdenis toen ik 18 jaar was. Als we elkaar in de kerk zouden aankijken en zouden betwijfelen of de ander wel een oprecht gelovige is, dan zou er angst en wantrouwen ontstaan.

Maar de bekeerde asielzoekers worden door de IND ondervraagd, om uit te zoeken of dit niet een voorwendsel is om een asielvergunning te verkrijgen. De medewerkers van de IND zijn echter niet allen religieus. Ze kunnen bijvoorbeeld de vraag stellen: “Wat betekent het protestantisme, kunt u mij dat uitleggen?”  en: “Had u rooms-katholiek kunnen worden of orthodox?”. De meneer die dit werd gevraagd was een analfabeet. Twee kerkgemeenschappen hadden verklaard dat hij deel van hun gemeente was en regelmatig de kerk bezocht.

Het zijn moeilijke vragen, en het lijkt erop dat de ambtenaar denkt dat je in een winkel met geloven staat en er dan een uitkiest. Terwijl de meneer daarvoor had verteld dat hij suïcidaal was en toen met God in aanraking kwam. Dat hij leerde bidden, en daardoor rust vond en niet meer aan zelfmoord dacht. Dat de Heilige Geest hem geraakt had en dat hij niet het geloof had uitgezocht, maar dat het geloof hem had gezocht.

In de bevindingen van de IND stond vervolgens: “Betrokkene in betrekking tot zijn bekering niet positief overtuigd.” Kortom, we geloven niet dat hij christen is.

De advocaat gelooft hem wel en vraagt ons met hem te praten en onze bevindingen op te sturen. Dat doen wij dan.

Maar raar is het wel, want kun jij bewijzen dat je christen bent? Kan ik het?

Bekeren is volgens mij een dagelijkse zaak, jezelf voor God tot de orde roepen en door God tot de orde laten roepen. Het wordt hoog tijd dat de mensen bij de IND zich bekeren! En dat hoeven ze dan niet te bewijzen, want wij zullen het direct merken.

Beeld: Georgie Pauwels