Poëzie | De wind

De wind
waait alle
kanten op
naar links
naar rechts
van noord
naar zuid
omlaag en
weer bergop

 De wind
draait alle
kanten op
van opzij
naar achteren
vanuit de rug
ineens weer
naar opzij
en terug

De wind
verandert
telkens weer
dan voel
ik hem
op kop
dan maakt
hij schijnbaar
plotseling
opnieuw
een tussenstop
en wakkert
hij ineens
weer aan
zodat ik
moeite heb
te blijven
staan

 De wind
trekt zijn
eigen plan
al eeuwen
lang

En
 wie
hem
 voelt
verandert
steeds
opnieuw
een beetje
mee

Beeld: K. Ali