Vooruitlopen op de tijd

De toekomst kennen. Vooruit kunnen lopen op de tijd. En, uiteraard, daar je voordeel uit halen.

Het lijkt voor de hand te liggen dat je daar enkel maar beter van kan worden.

Niet alleen is het een illusie. Deze korte film illustreert ook sprekend dat de werkelijkheid rijker is dan onze verbeelding, preciezer dan onze angst.

De uitdaging is dan om vertrouwend in het leven te durven staan.