De schepping van de mens… omdat het leven kwetsbaar is

De mens lijkt op God als heerser! Nu valt er alleen wat te heersen als er wat beheerst moet worden. En moet er iets beheerst worden, dan kan er kennelijk iets verloren gaan. In Genesis 1 wordt het Hebreeuwse woord radah gebruikt, wat ‘de baas zijn’, ‘domineren’ betekent. Heel opvallend: de mens moet al iets de baas zijn op het moment dat de schepping nog in een “zeer goede” staat verkeert. De schepping is blijkbaar niet vanzelfsprekend goed, maar kwetsbaar. Er is een heerser nodig die zó kan domineren dat het “zeer goede” zeer goed blijft.

Nog voor de mens goed en wel doorheeft op wat voor planeet hij is beland, wordt hij al opgeroepen het goede leven niet te verliezen. Een oproep tot duurzaamheid vanaf het allereerste begin.

Streven naar duurzaamheid betekent: back to the basics, terug naar het leven dat wij alleen als geschenk kunnen aanvaarden, terug naar dat wat wij niet kunnen scheppen maar alleen kunnen bewaren. Streven naar duurzaamheid betekent: beseffen dat behoud van het goede leven misschien wel onze grootste uitdaging is.

Beeld: Winky