Overheid schaadt belangen van kinderen van asielzoekers

Al geruime tijd zit ik namens Kerk in Actie in de werkgroep ‘kind in het azc’. Deze werkgroep is opgericht in 2010 en stelt zich tot doel om, via beleidsbeïnvloeding, belangenbehartiging, onderzoek, kennisverspreiding en concrete verbetervoorstellen, de situatie van kinderen en hun gezinnen in azc’s te verbeteren.

Een van de zaken waar we voor lobbyen is het opheffen van gezinslocaties. Deze zijn door toenmalig minister Leers in het leven geroepen omdat de Nederlandse overheid vanwege gerechtelijke uitspraken niet langer gezinnen met kinderen op straat mocht zetten. Deze locaties zijn soberder dan een asielzoekerscentrum: de mensen ontvangen minder leefgeld, hebben dagelijks meldplicht, het is verboden om je buiten de gemeentegrenzen te begeven, en zo zijn er nog heel wat regels die het leven hier onaangenaam maken. De gedachte achter dit beleid was: “Als het vervelend genoeg is dan gaan ze wel weg”. Een soort Verelendungs-strategie dus.

Kerk in Actie heeft met kinderen gesproken die wonen in gezinslocaties, en hierover een rapport opgemaakt. Dit rapport moet nog verschijnen maar de titel ‘Het is hier in één woord gewoon stom’, zegt veel.
Tot nu toe oogstte onze kritiek bij de overheid weinig bijval. Op een of andere wijze wil men niet zien dat deze vorm van opvang schade toebrengt aan kinderen. Maar nog voor wij met ons rapport verschijnen ontvangen we steun, in de vorm van de uitspraak van de rechter in Den Haag.

De reden voor het toekennen van € 5.000 euro per kind is de geleden immateriële schade. In de uitspraak staat dat door het gehanteerde regime de kinderen geen dagje uit konden, niet op bezoek mochten en dat er te weinig rust en privacy was. De rechtbank acht het bewezen dat de kinderen hierdoor nachtmerries en schade aan hun ontwikkeling hebben opgelopen.

Maar als dit het geval is bij de genoemde Nederlandse kinderen, dan is het toch aannemelijk dat dezelfde schade wordt veroorzaakt bij de honderden kinderen van andere nationaliteiten die in de gezinslocaties verblijven?

Volgens mij is het de hoogste tijd voor de kinderbescherming om in te grijpen, en de overheid te dagen voor het op grote schaal toebrengen van schade aan kinderen van asielzoekers in Nederland.

Beeld: L. Cheryl