‘Kostbaar in Mijn ogen’: Zélf op zoek naar God en Hem daadwerkelijk ontmoeten

De Bijbel vertelt de ervaring van mensen die, over een tijdsspanne van 2500 jaar, iets hebben ervaren van het mysterie van God. Een ervaring die zo overtuigend was dat ze tot op vandaag mensen inspireert in hun eigen zoektocht.

Je kan op heel verschillende wijzen omgaan met de Bijbel. Sommigen gaan de Bijbel wetenschappelijk bestuderen. Ze onderzoeken de redactiegeschiedenis, de literaire kenmerken, de historische dimensie, de theologische vooronderstellingen of consequenties enz.

Je kan met de Bijbel ook bidden. Hiervoor bestaan meerdere methodes. Zelf gebruik ik graag de ignatiaanse methode. Deze vindt haar oorsprong in de ervaring van Ignatius van Loyola (± 1556), stichter van de Orde van de jezuïeten, waar ik zelf lid van ben. Het ignatiaanse bijbelgebed is persoonlijk, stil en contemplerend. Enkele verzen uit de Bijbel kunnen volstaan om een uur lang te bidden. Je leert er met heel je wezen, in het bijzonder met je hart, te luisteren naar het Woord van God. Op zo’n manier dat dat Woord levend kan worden en je kan brengen tot het ervaren van de aanwezigheid van de levende Heer in je dagelijkse leven.

Dit zijn grote woorden.  Dat besef ik. Bij mij heeft het, als jonge man, geleid tot een volledige ommekeer in mijn leven. Tot mijn eigen verbazing heeft het de jonge advocaat die ik toen was ervoor doen kiezen om priester te worden in de Sociëteit van Jezus (= de jezuïeten).

Wereldwijd laten miljoenen mensen zich thans inspireren door de ignatiaanse spiritualiteit. De heel eigen manier van doen van paus Franciscus, zelf jezuïet, gaat in belangrijke mate terug op die ignatiaanse spiritualiteit.

De voorbije jaren hebben honderdduizenden Nederlanders hier iets van kunnen proeven via de televisieserie ‘Op zoek naar God’. In deze serie trokken BN’ers zich een week lang in stilte terug in een klooster om te bidden met de Bijbel, volgens die ignatiaanse methode.

Ook jij kan het doen. Op 30 november 2014 gaat voor het eerst een digitale adventsretraite ‘Kostbaar in Mijn ogen’ van start. Wie intekent ontvangt elke dag een mail met uitleg om een kort ignatiaans bijbelgebed te doen. Er wordt ook regelmatig wat technische uitleg gegeven om je in te wijden in deze gebedsmethode.

Inschrijven op deze gratis adventsretraite doe je via www.ignatiaansbidden.org.

Welkom!