Teeven de beschermde renner in het kabinetspeloton

Er is een uitspraak in de klacht die de PKN voerde tegen de Nederlandse staat. Een goed gemotiveerd besluit, waarin helder wordt gemaakt dat als Nederland mensen voedsel, onderdak en kleding onthoudt -terwijl mensen zich dit niet op andere wijze kunnen verschaffen- er sprake is van mensenrechtenschending, omdat dit de menselijke waardigheid aantast. Dit besluit is gebaseerd op basis van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, maar ook op grond van het VN-Verdrag inzake economische en sociale rechten. Het College voor de Rechten van de Mens doet dit uitvoerig uit de doeken op haar blog.

Intussen wacht het kabinet op een ‘politieke’ uitspraak van Het comité van Ministers van de Raad van Europa. En denk niet dat Staatssecretaris Teeven dit achteroverleunend afwacht, nee er wordt fors gelobbyd zodat dit Comité van Ministers geen resolutie zal afgeven. Terwijl nu zwart op wit staat dat Nederland de mensenrechten schendt van de vreemdelingen die ze op staat zet.

Nederland, het land dat andere landen erop aanspreekt als zij mensenrechten schenden, Nederland dat volgend jaar voor drie jaar zitting neemt in de VN-Mensenrechtenraad. Deze zitting luidt ze in door zichzelf niets aan te trekken van mensenrechtenverdragen als het gaat om de rechten van vreemdelingen. Staatssecretaris Teeven wil niet, en hij is een beschermde renner in het peloton dat ons kabinet vormt. Dus ook PvdA doet er niets aan en wacht af.

In het buitenland schaam ik mij altijd voor een partij als de PVV. Maar moet ik me nu ook schamen voor de PvdA? Ik hoop het niet. Daarom ga ik deze week voor de zoveelste keer het gesprek met hen aan. En over het CDA? Ik doe er eerst maar het zwijgen toe, en hoop hier later in de tijd een blog aan te wijden.

Beeld: Evert-Jan Daniels (ANP)