Wie de mens wil zien, zal er minstens twee moeten zien

En God was nog niet klaar. Want zodra de mensen zich begonnen te vermenigvuldigen, bleken de nakomelingen over heel verschillende gaven en talenten te beschikken. Opnieuw bleek de mens gezegend met onvolledigheid, zodat er geen dag voorbij zou gaan zonder dat de één de ander zou kunnen aanvullen en verrassen.

En nog was God niet klaar. Want toen de mensen zich begonnen te verspreiden over de aarde, bleken er heel verschillende culturen te ontstaan. Dat wat er te ontdekken viel op aarde, raakte verdeeld over een groot aantal volken. Ieder werd bekwaam in iets en niemand in alles. Alleen door in ieder volk een deel van het plaatje te zien, kon de mens als beeld van God nog worden ontwaard.

“Laten wij mensen maken die op ons lijken,” sprak God in Genesis 1 — en met een glimlach zag Hij al voor zich hoe de westerling uit alle macht probeert in z’n eentje op God te lijken.

Beeld: LOST X SPACE