Zwakheid

Een van de grote teksten die Ignatius van Loyola, de stichter van de jezuïeten, heeft nagelaten zijn de zogenaamde ‘Constituties’, de leefregel voor zijn medebroeders.

Daarin beschrijft hij ondermeer het profiel waaraan de Algemene Overste dient te beantwoorden. De vijfde eigenschap is er een die van een bijzondere scherpzinnigheid getuigt: “Hij dient ook te beschikken over de zeer noodzakelijke grootmoedigheid en geestkracht om de zwakheid van velen te dragen …”

Iemands zwakheid dragen, teken van uitgerijpte liefde.