Advent

Advent gaat over actief ‘ver-wachten’ en je voorbereiden op het feest. Maar het is ook passiever: het gaat ook over wachten en vertrouwen houden dat het licht wordt.

Als je in rouw bent kan het voelen alsof je de weg kwijt bent en jezelf erbij. Je bent in onbekend land. En er zit niet veel anders op dan te wachten tot je weer kracht in je benen hebt, kracht om verder te leven. En ondertussen dwaal je een beetje rond. Je zoekt steun bij anderen maar bent ook alleen.

In het bijbelboek Job vindt de hoofdpersoon die veel kwijtgeraakt is uiteindelijk troost. Niet in een antwoord op de vraag ‘waarom’, maar in de ervaring dat de Eeuwige er is, groter dan hij. Nabij. In de Advent kijken we uit naar God’s nabijheid. In een kind komt de Eeuwige nabij. Immanuel, God-met-ons, zo zal het kind heten.