Ervaringsbericht uit de hel

‘Brieven uit de hel’ (The Screwtape Letters) is een van de meest bekende boeken van C.S. Lewis. Het is een correspondentie tussen twee duivels over hun ‘geestelijke begeleiding’ van een ‘patiënt’.  Lewis geeft er blijk van scherpzinnig inzicht in de menselijke geest en in de kern van de christelijke geloofservaring.

In het volgend citaat staat de ‘Vijand’ uiteraard voor God.  Duivel Schroefstrik geeft er een beproefd recept.

“De Vijand schiep de vreugden: al ons onderzoek heeft ons tot nog toe niet in staat gesteld er ook maar één uit te vinden. Al wat wij kunnen doen is de mensen er toe brengen van de genietingen, die onze Vijand geschapen heeft, te genieten op een ogenblik of op een manier of in een mate, die Hij heeft verboden.

Vandaar dat we altijd weer proberen de mens weg te trekken van de natuurlijke vorm van elke vreugde in de richting van het onnatuurlijke, waar de geur van de Schepper de vreugde niet doorwaait, waar niets te genieten valt.

Het recept is: een altijd groeiend verlangen naar een altijd slinkende vreugde.”