Liefde = tijd + aandacht

Met een maandenlange fysieke en mentale training bereidde Marina Abramovic zich voor om in staat te zijn drie maanden lang, 7 ½ uur per dag 6 dagen per week, vastend, zich bewegingsloos te concentreren op de bezoeker die voor onbepaalde tijd voor haar ging zitten. Haar retrospectieve tentoonstelling in 2011 in MoMa New York heette: The Artist Is Present.

Liefde = tijd+aandachtLiefde is tijd+aandacht

Ondanks of juist dankzij de negatieve media aandacht vanwege haar controversiële werk kwamen er 750.000 bezoekers op af. Mensen sliepen op de straten voor het museum, meteen bij sluiting vormde zich al een rij voor de volgende ochtend. De bewakers na hun werktijd gingen zelf in de rijen staan onder de indruk van het gebeuren.

De reacties waren dan ook verbijsterend. Mensen werden geraakt door de mogelijkheid dat er iemand was die zonder woorden en beweging alleen maar diep in hun ziel keek. Tijd deed er niet toe. Zomaar. Geen veroordeling, alleen maar woordenloos luisteren. “Het schone-lei aspect” – noemde een van de bezoekers het. Abramovic creëerde sereniteit, stilte en harmonie met haar ascetische en volledige aandacht op de ander gericht.

Aandacht en tijd schenken aan iemand of iets is waar het om draait in onze cultuur. Like me! – schreeuwen de duizendenberichten en reclames die iedere dag op ons afkomen! En soms lukt het een kunstenaar de tijd waarin wij leven te spiegelen en in het geval van performance kunst samen met de bezoeker/kijker een antwoord te zoeken en soms zelfs te vinden.

Abramovic begreep wat de mens van de 21e eeuw nodig heeft: het geschenk van uniek, schoon, persoonlijk contact. De ander present in het nu. En dat is geen kunst meer maar pure levenskunst.

Liefde vertaalt zich in tijd en aandacht!

Liefde is tijd + aandacht