Niet vergeten: Pater Frans van der Lugt

Al in januari 2014 zag ik op het nieuws een gezicht dat me het hele jaar is bijgebleven. Elke keer komt die man met zijn wanhopige hulpvraag terug in mijn gedachten, ook vandaag weer. Ik voel de radeloosheid, de pijn, de angst in zijn woorden: ‘Het is onmogelijk dat wij lijden en dat de wereld niets doet?’ En: ‘Gaat iedereen toekijken terwijl wij doodgaan?’ Frans van der Lugt spreekt de woorden uit in totale verbijstering. Nog geen drie maanden later worden zijn woorden waarheid als hij wordt vermoord.