Antoine Bodar meets Maarten ’t Hart

Zo op het oog verschillen ze enorm: schrijver Maarten ’t Hart en priester Antoine Bodar. Ongelovig calvinist tegenover standvastig katholiek. Verrassend dus dat de twee met elkaar in gesprek gingen in het RKK-programma Eeuwigh gaat voor Oogenblick.

 

Het gesprek is onderhoudend, hoewel Bodar hier en daar wel meer mag doorvragen. Toch ontstaat er op de korte momenten dat de twee elkaar echt ontmoeten verbinding. Ik zie opeens twee serieuze jongetjes, al vroeg bezig met God en geloof. Bodar die al van jongs af aan priester wil worden, Maarten ‘t Hart die uit interesse op zondag soms wel naar 4 dominees gaat luisteren. Ze vinden elkaar ook in het gedachtengoed van Nietzsche. Nadat Maarten ’t Hart werk van de filosoof las, verloor hij zijn geloof, vertelt hij aan Bodar. Waarop de priester fijnzinnig opmerkt dat hij is blijven geloven na het lezen van Nietzsche, en juist de gedeeltes over Jezus zo enorm waardeert.

 

Twee mensen die hetzelfde lezen en tot totaal andere conclusies komen. Het voelt een beetje als twee broers met dezelfde opvoeding die totaal andere levenskeuzes maken. Hoe dat kan? Volgens onderzoekers zijn erfelijkheid, invloed van de omgeving en – in mindere mate – de opvoeding belangrijke factoren die een persoonlijkheid vormen. De conclusie van Bodar is de verzuchting dat ’t Hart in zijn jeugd wel wat van het ruimere, vrolijkere katholicisme had kunnen gebruiken.

 

Zo krijgen de ogenschijnlijke tegenpolen opeens onverwachte overeenkomsten. Het laat zien dat geloof en ongeloof heel dicht bijelkaar liggen.