Poëzie | En God zei

En God zei er zij licht
maar de mens misbruikte
dit licht door het in de ogen
van anderen te doven

En God schiep boven de aarde
een hemel als second place to be
maar de mensen weigerden die
al snel met wie anders geloven
te delen

En God veranderde water in land
zodat er op deze blauwe planeet
mensen konden gaan wonen
maar die stuurden wie niet
bij hen past rücksichtslos
terug naar het water

En God schiep planten en
vruchtbomen om van te eten
maar de mens strooide hier
haatdragend zaad tussendoor
waardoor er veel kaf opschoot
tussen het koren

En God schiep twee grote
hemellichamen boven de aarde
om te verlichten alles van waarde
maar de duisternis oefende meer
aantrekkingskracht uit op de
mensheid dan het licht

En God zette vissen uit
in het water
en hij liet vogels los
in de lucht
maar de mensen bestookten
hun leefgebieden al rap met
raketten en granaten

En God liet vee en wilde dieren
los op de aarde om haar
te bekruipen en te begrazen
maar de mens jaagde zijn
medeschepselen al ras
op en weg

En God schiep
tenslotte ook de mens
naar zijn eigen beeld
schiep hij hem en haar
en zei dat het goed was

Maar Gods rusten
op de zevende dag
is veranderd in zuchten

Was ik cartoonist
geweest dan had ik God
hoofdschuddend op mijn
tekentafel herschapen
en in zijn tekstballon
‘had ik maar…’
in plaats van
‘dat het goed was’
geschreven

© Hans Lambrechts

* Dit gedicht is geschreven n.a.v. de dodelijke aanslag deze week op het Franse magazine Charlie Hebdo

Beeld: ANP (2015) – Fredrik von Erichsen