Slaan we door in onze vrijheid van meningsuiting?

Als ik beter kon tekenen, zou je nu naar de volgende cartoon kijken. Een bange, bescheiden journalist, te midden van twee grote, boze mannen die hem intimideren. De ene schurk richt een Kalashnikov op de journalist. “Waag het eens!”, roept hij. De andere schurk houdt een scherpe pen in de lucht. “Waag het eens niet!”

Eerlijk gezegd voel ik mij een beetje als die bange journalist, die de afgelopen dagen tussen twee schreeuwlelijken is gezet. Bestaat er zoiets als vrijheidsextremisme, als reactie op terrorisme? ‘We zouden álle rangen moeten sluiten en te vuur (het woord!) en te zwaard (de pen!) op de barricaden moeten voor onze. fucking. vrijheden.’, aldus GeenStijl. Dat lijkt verdacht veel op de schurk die met een dreigende blik en een vlijmscherpe pen de journalist intimideert. Als mij mijn vrijheid wordt opgelegd, hoeveel vrijheid blijft er dan over?

GeenStijl is boos op de lafheid van Nederlandse kranten. ‘Ze hádden het kunnen doen: allemaal Mohammed in de blote reedt op de voorpagina.’ Dat gebeurde niet, en dus winnen de terroristen.
Klopt dat? Komt onze vrijheid in gevaar op het moment dat we weigeren te schoppen tegen onze vijanden? Ik heb het idee dat GeenStijl nu dusdanig op de loop gaat met vrijheid, dat schoppen tegen ‘de vijand’ een doel op zich is geworden.

Wat is vrijheid van meningsuiting? Is het zo dat je moet schoppen, omdat je mag schoppen? Is het: doen wat een terrorist niet wil, om maar te doen wat een terrorist niet wil? Of betekent vrijheid van meningsuiting dat je mag schoppen, maar dat dat niet moet? Dat je doorgaat met doen wat je voorheen deed, zonder dat schoppen een doel op zich wordt? En dat je kunt veranderen en ontwikkelen, omdat je zelf, op je eigen tijd, tot bepaalde inzichten komt?

De Bijbel zegt: ‘Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.’ Laten we in godsnaam allemaal ons eigen leven leiden, schoppen waar we dat nodig achten en bovenal liefhebben, vooral waar dat nagelaten wordt. Laten we elkaar geen schreeuwerige nepvrijheid verplichten. Dan verliest vrijheid alles wat haar zo noodzakelijk maakt.