#9 De 3 P’s van Brian McLaren #40dagentips

Berouw en inkeer: dat zijn van oudsher belangrijke onderdelen van het vasten. Brian Mclaren, bekend van boeken als A New Kind of Christianity en Where did Jesus, Moses, the Buddha and Mohammed Cross the Road? roept op tot inkeer. “Iets in de christelijke wereld is niet zoals het zijn moet”, zegt hij letterlijk in onderstaande video. Neem je de woorden van Jezus serieus, dan zou je jezelf 3 vragen moeten stellen. En: als we echt hiernaar zouden leven, dan zouden we het verschil kunnen maken.

De 3 P’s waarop je je zou moeten bezinnen zijn:

   1. Planet:

Wat zegt ons geloof over onze zorg voor de wereld? Brian legt uit dat bijvoorbeeld in het bijbelboek Leviticus duidelijke regels staan over de manier waarop we moeten omgaan met het land waarop onze gewassen groeien, het respect dat we moeten hebben naar alle levende wezens om ons heen.

  1. Poverty:

Wat doen we met die groeiende kloof tussen arm en rijk? Als ziet dat er kinderen zijn die nauwelijks kleren hebben, geen beroep kunnen doen op medische voorzieningen en je gelooft dat er een God is die deze kinderen kent en van ze houdt, dan is die kloof onacceptabel. Dan heeft dat gevolgen voor jouw manier van leven.

  1. Peace:

Ben jij een vredestichter? Religieuze groepen zijn vaak de eerste die hun mond vol hebben over het gebruik van wapens, die oorlog zien als een legitiem middel, ook al zegt Jezus: ‘Zalig zijn de vredestichters’.

 

Kijk ook het interview dat Miranda van Holland voor Zinvloed deed met Tony Campolo.