Dieptepunt in een meedogenloos asielbeleid

Feda Amiri kwam 18 jaar geleden vanuit Afghanistan naar Nederland. Hij kreeg samen met zijn vrouw en kinderen een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. In Afghanistan was hij als politieagent werkzaam voor de veiligheidsdienst KhAD, ten tijde van het communistische regime. Een organisatie die in verband wordt gebracht met mensenrechtenschendingen.

Onschuldig
In 2001 werd in Nederland besloten dat iedereen die ooit voor de KhAD had gewerkt, wordt gezien als oorlogsmisdadiger. Op grond van artikel 1F van het VN Vluchtelingenverdrag hebben oorlogsmisdadigers geen recht op een verblijfsstatus. Voormalig medewerkers van de KhAD krijgen daardoor geen status totdat bewezen is dat zij onschuldig zijn.
Door dit nieuwe beleid werd Feda Amiri van de een op de andere dag veroordeeld als oorlogsmisdadiger, zonder dat daar bewijs voor is en zonder gerechtelijk onderzoek. Zijn onschuld moet hij zelf bewijzen, wat praktisch onmogelijk is. Onschuldig tot het tegendeel bewezen is, geldt kennelijk niet voor asielzoekers.

Geen afscheid
Nu is Feda Amiri uitgezet, naar Afghanistan, een oorlogsgebied. Een land waarin hij door fundamentalistische groepen als de Taliban wordt gezien als landverrader. Omdat de KhAD met de Russen samenwerkte. Hij mocht voor zijn vertrek geen afscheid nemen van zijn gezin, geen geld meenemen en zelfs geen telefoon.

Meedogenloos
Hoe heeft zoiets onmenselijks kunnen plaatsvinden? Hoe kan Fred Teeven het over zijn hart verkrijgen om een gezin uit elkaar te scheuren? Het is een nieuw dieptepunt in een meedogenloos asielbeleid. Een beleid dat draait om wet en regelgeving en waarin een mensenleven er niet toe doet.

Ondersteunen
Uit pure machteloosheid is Tamana naar Afghanistan gegaan, om daar haar vader te zoeken. ‘Hij is mijn vader, en ik kan hem niet loslaten’, schrijft ze op haar site. Het is een gevaarlijke reis die zij onderneemt. Dat gevaar kunnen wij niet voor haar wegnemen. Maar je kan Tamana financieel ondersteunen. Ze heeft een site opgericht om geld in te zamelen om haar reis te kunnen bekostigen en persoonlijke beveiliging in te kunnen huren. Wil jij Tamana steunen, bezoek dan hier haar website: www.ikzoekmijnvader.nl

 

Beeld: Volkan Olmez