Je naaste zien zoals hij werkelijk is

Enkele jaren geleden woonde ik een voordracht bij van Dom André Louf, de gewezen abt van de Katsberg. Hij sprak over Symeon van Taibouteh, een monnik-kluizenaar van het einde van de 7de eeuw, uit het Midden Oosten. Louf citeerde uitvoerig uit een toespraak gegeven door Symeon naar aanleiding van de inwijding van een cel. Of wij daar vandaag nog iets kunnen mee doen? Oordeel zelf maar.

“Wanneer het je lijkt dat je broeders slecht zijn, wees niet onmiddellijk gestoord en verward, en spaar hen je dwaze ijver. Kijk liever in je binnenste en begrijp dat het de spiegel van je geweten is die bezoedeld is wanneer je de overtredingen onderzoekt van wat zou moeten zijn of de jaloersheid en de kwaadaardigheid van anderen. Besef dat het je verstand is dat nu als onzuiver beschouwt wat zuiver is. Begrijp zodoende dat het kwaad dat je bij de anderen ziet, alleen maar de schaduw is van de bezoedelde beelden die in de spiegel van je eigen hart ingedrukt zijn, in je binnenste.

Als iemand niet in staat is zijn naaste te zien zoals hij is, tenzij hij hem zou zien met diens binnenste oog – wat onmogelijk is – is het evident dat iedereen zijn naaste ziet zoals hij zelf is, en niet zoals die in werkelijkheid is; wanneer je de zwakheden van de anderen ziet, ga binnen tot jezelf, onderzoek je eigen zwakheden, en begrijp met onderscheiding van de geesten dat indien je zelf niet vrij bent en vrede vindt omwille van deze persoon, dat je met niemand anders vrede zult vinden.”