Liefhebben op commando… het is mogelijk

Het liefdegebod in de bijbel roept niet op tot geforceerde gevoelens maar tot het disciplineren van onze zintuigen. Het geval wil namelijk, dat wij mensen zó kunnen waarnemen dat zij onze irritatie en aversie oproepen, maar ook zó kunnen waarnemen dat zij juist onze liefde en waardering oproepen. Het liefdegebod zegt simpelweg: doe het laatste. Natuurlijk is dat niet altijd makkelijk. Soms vereist het geestelijke ogen om door de rauwe werkelijkheid heen te kijken en tóch iemands Godgegeven kwaliteiten en waardigheid te zien.

Schoonheid en gebrokenheid
Alleen wie iets moois ziet, kan bewogen raken. Onze bewogenheid wordt namelijk opgewekt wanneer wij enerzijds iemands Godgegeven kwaliteiten en waardigheid zien, en anderzijds zien hoe weinig van dit alles in iemands leven zichtbaar is. Dit gelijktijdig zien van schoonheid en gebrokenheid in één persoon, precies dat breekt ons hart.

Schitteren
Wie alleen gebrokenheid of slechtheid ziet, raakt niet bewogen over een mens, want er is geen redden aan. Wie alleen een schitterend schepsel ziet, raakt evenmin bewogen, want alles is al koek en ei. Juist het contrast tussen wat iemand voor God is en wat hij of zij in werkelijkheid is, roept in ons het verlangen op om mensen (of gemeenschappen, dieren, organisaties, enz.) te zien schitteren zoals bedoeld.