Moderne Psalmen | Going To A Town

Psalm 74

Waarom, God, hebt u ons voor altijd verstoten,

brandt uw woeden tegen de schapen die u hoedt?

Denk aan het volk dat u ooit hebt verworven

de stam die u hebt vrijgekocht.

Kom naar de stad die voor altijd in puin ligt.

Amerika. Het beloofde land. De plek waar dromen uitkomen. Dit was de gedachte bij het stichten van het land voor de mensen die teleurgesteld waren over Europa. Het continent dat van de ene in de andere oorlog rolde. Maar alle goede bedoelingen ten spijt, ook in de Verenigde Staten was de paradijselijke staat van korte duur. Binnen een generatie ontstonden schermutselingen, oorlogen.

Kennelijk valt de menselijke staat niet te temperen met een bepaalde grondwet. Ook in de Nederlandse politiek zien we een repetitief patroon. Politici bijvoorbeeld, die tijdens de verkiezingen mooie praatjes hebben, maar zodra ze op hun zetel zitten, nagenoeg alle beloftes verbreken.

Rufus Wainwright lijkt over dat gevoel te zingen. Keer op keer zien we hoe afspraken niet nagekomen worden, hoe kwade eigenschappen de overhand krijgen.. Een blik op de wijde wereld om je heen maakt je benauwd. Hoe kan ik voor mezelf een bestaan opbouwen zonder continu geconfronteerd te worden met deze zaken?

 

Vol is het land

met duistere oorden, holen van geweld.

Het tieren van de vijand, het klinkt voortdurend op.

 

Uiteindelijk vindt Wainwright het antwoord, besloten in zichzelf. “Ik moet mijn eigen weg gaan, en zal daarbij niet alleen zijn”. Evengoed als ‘het tieren van de vijand voortdurend opklinkt’, zo staan er mensen op die het onrecht aanklagen en hoop bieden door met een frisse blik naar de wereld te kijken. Zoals een koe naar buiten springt wanneer bij het ingaan van de lente de stal voor het eerst opengaat. Deze blik is genoeg.

 

Van u is de dag, van u is de nacht,

u hebt de maan en zon een vaste plaats gegeven.

 


 

Geschreven door Guido Attema.

Guido Attema groeide, zoals vele generatiegenoten, op in een gezin waarin religie geen rol van betekenis had. Nu zoekt hij naar wegen om mensen met dezelfde achtergrond levensbeschouwelijke vragen met elkaar te laten delen. In zijn vrije tijd organiseert hij het evenement Hart op de Tong en overdag is hij als audio-technicus werkzaam bij de Jezuïetenorde.