Poëzie | Onbegrensd

Begrensd
zonder
begin
hangt
wat ik
zie in
de ruimte

Begrensd
zonder eind
herontdek
ik de zin
van alles
wat om
mij heen
verscheen

Niet
belemmerd
door ruimte
en tijd zijn
komen
en gaan
geworden
een zelfde
vorm van
beleven

Onbegrensd
geniet ik
van het
nooit meer
afscheid
hoeven
nemen