#11 Zoek de stilte om een vrij mens te worden #40dagentips

Als het stil wordt om je heen, dan kun je er vaak niet omheen: om de onrust van binnen. Angst misschien. Onzekerheid, stemmen die wat je doet in twijfel trekken. Verdriet. Spijt om wat je gedaan hebt of niet gedaan hebt. Gewoontes waar je maar niet los van komt. Relaties die aan je trekken.
 De stilte is een plek om daar de strijd mee aan te gaan. Om te kijken of er een keus van je gevraagd wordt.
 We worden door veel dingen ‘geregeerd’, hebben het gevoel dat we mee moeten, geen keus hebben. We zitten vast in onszelf en zien niet hoe we eruit moeten komen. Hoe we iets kunnen veranderen.

Stilte kan een plek zijn die je vrijmaakt. 
In de stilte kun je je weer toewenden naar het vertrouwen dat je gedragen wordt. Dat kan je vrij kan maken van al die dingen waarvan je denkt dat je niet zonder kunt, dat je het niet veranderen kunt of dat je er wel aan meedoen moet.

Een paar jaar geleden was ik op Iona waar een oude abdij staat op een prachtig klein eiland. Pelgrims uit heel Europa reizen daarheen om te ervaren hoe de hemel daar als het ware de aarde raakt.
 Eén zin uit de ochtend liturgie gaat sindsdien met mij mee.
 ‘Wij belijden Gods goedheid in het hart van de mensheid, dieper geplant dan het kwaad’.

Gods goedheid is in ons geplant, dieper dan het kwaad…
 God wil niet dat je een slaaf wordt van iets. Niet van je eetgedrag, niet van je werk, niet van je jaloezie – je bent gemaakt tot een mens die kiezen kan, die niet slaafs achter haar of zijn behoeftes aan loopt. Denk eraan dat je een vrij mens bent, en blijft, of wordt. Met als basis Gods goedheid.