Uw geloof heeft u gered

Dit jaar heb ik er de gewoonte van gemaakt om voordat ik aan de dag begin –zelfs voordat ik ga douchen- een bijbelstuk te lezen. De laatste tijd lees ik de verhalen over mensen die naar Jezus gaan om heling te ontvangen. Soms raken ze Hem slechts aan. Soms is het moeilijk voor ze om tot Jezus te komen; anderen houden ze tegen, maar ze volharden en komen toch tot Hem. ‘Uw geloof heeft u gered’, zegt Jezus als ze zijn genezen.

Geen macht
Deze week kreeg ik een mail van een emeritus predikant. ‘Weet u nog, dat ik met de jongen bij u kwam? Hij heeft nu een verblijfsvergunning.’ Ja ik weet het nog. De predikant drong er destijds bij mij op aan om mijn macht te gebruiken, maar helaas ik heb geen macht. Ik vertelde wat ik wel kon doen (erg weinig, maar toch) en adviseerde over wat hij kon doen.

De jongen was tamelijk inactief, hij geloofde er niet in en was boos op alles. Dat zijn niet de beste ingrediënten om verder te komen, en dit vertelde ik hem ook.

Tegen beter weten in
Ik zag het somber in, zeker gezien het aantal uitzettingen naar het herkomstland van ook deze jongen. Maar de predikant ging door, hij vergaarde geld voor procedures, voor de jongen die inmiddels christen was geworden. ‘Toch niet voor een verblijfsvergunning?’, was een mijn vraag. ‘Nee zeker niet’, was het stellige antwoord van de dominee. Ik waarschuwde: ‘Als er al zoveel afwijzingen zijn, dan is de kans dat de bekering niet wordt geloofd wel groot’. Ik gaf ook tips wat te doen als de bekering niet werd geloofd. De dominee was volhardend, en ergens mag ik dat wel die volharding. Maar echt geloven in succes voor een verblijfsvergunning deed ik niet. De predikant deed dat wel; of hij bleef doorgaan tegen beter weten in, dat kan natuurlijk ook.

En nu dus dat mailtje :

Dag Geesje

Je herinnert je misschien nog, dat ik een tijd terug met ene xxxx bij je in het LDC een gesprek heb gehad.

Hij woonde toen in het AZC Utrecht.

Ik wil je even melden dat xxxx inmiddels verblijfsvergunning gekregen heeft.

Hij is later christen geworden, heeft zich aangesloten bij en jonge evangelische gemeente in Utrecht en de IND heeft dat kennelijk geloofwaardig bevonden!

Zijn geloof heeft hem gered!

Maar welk geloof was dat nu? Was dat het geloof van de dominee of het geloof van de jongen? Of misschien van allebei?