#22 Wat is jouw godsbeeld? #40dagentips

Een oud-collega vertelde me ooit lachend dat ze als kind op elke tekening God afbeeldde, bovenin een hoekje achter een wolk. Op haar christelijke basisschool leerde ze God kennen als de alomtegenwoordige die je vanachter zijn wolk altijd gadesloeg.

Dichter Tjitske Jansen schrijft over haar meegekregen godsbeeld in de bundel Koerikoeloem: ‘Er was de dominee tegen wie ik tijdens de catechisatie zei: ‘Ik kan me niet voorstellen dat God de wereld in zeven dagen heeft geschapen. Dat kan ik me niet voorstellen.’ Ik wist vrijwel zeker dat de dominee daar net zo over dacht als ik, dat je die zeven dagen niet letterlijk moest opvatten, dat je die symbolisch moest zien, maar ik wilde graag dat hij dat hardop zei, want dat had hij nog niet gedaan en de anderen moesten het ook horen. Ik hielp hem als het ware met mijn stelling. Hij hoefde alleen nog aan te vullen: ‘Natuurlijk heeft God de wereld niet in zeven dagen geschapen, dat moet je anders zien.’ Maar dat zei hij niet. Hij zei: ‘Gelukkig hangt de schepping niet af van jouw voorstellingsvermogen.’

Als kind lijkt het zo simpel: God ziet alles, weet alles, zorgt altijd voor je en lost alles op. Maar naarmate je ouder wordt, blijkt het leven ingewikkelder en je Godsbeeld te beperkt. Mij helpt het om God niet meer te zien als alleswetende man op een wolk of fenomeen waarmee je alles kunt verklaren. En gek genoeg heeft het ‘niet meer weten’ me veel meer God opgeleverd dan al die duidelijke godsbeelden uit mijn jeugd bij elkaar. Herkenbaar?

Lees ook de prachtige blog van Jean-Jacques Suurmond over godsbeelden.