De levensles van jonge eendjes

Ik heb net jonge eendjes gezien in de sloot. Ontroerend. Moedereend was helemaal niet blij dat ik ze achterna liep om ze te fotograferen. Ze zwom om haar kuikens heen, van links naar rechts.

Lang zal het niet duren. De overlevers zullen over enkele maanden nauwelijks nog te onderscheiden zijn van hun ouders.

Bij onze soort duurt het wel iets langer. Ontwikkelingspsychologen spreken soms over de adolescentie die kan duren tot midden de dertig … Zijn wij dan zoveel trager? Verhoudingsgewijs vermoed ik dat we ongeveer even snel geslachtsrijp zijn. Maar de cultuur die we uitgebouwd hebben,  is wel net iets ingewikkelder.

Dat maakt ons sterker en kwetsbaarder tegelijk.