‘Ik hoop mijn kleinkinderen te vertellen dat we een eind hebben gemaakt aan het geweld’

De strijd tegen wereldwijde armoede vraagt om een nieuwe aanpak. Gary Haugen, directeur van de organisatie waarvoor ik mag werken, International Justice Mission (IJM), deed onlangs in een TED Talk een oproep verschil te maken, om iets te doen aan de verborgen reden van armoede. ‘Als onze kleinkinderen ons vragen waar wij waren toen talloze armen verdronken in een wetteloze chaos van geweld, hoop ik dat wij kunnen zeggen dat wij compassie hadden, dat wij onze stem verhieven en dat onze generatie in beweging kwam om een eind te maken aan het geweld.’

Waarom iedereen deze TED Talk zou moeten zien, verwoordt Haugen zelf als volgt: ‘We kunnen middelen en goederen aan de armsten geven, maar als wij niet voorkomen dat gewelddadige misdadigers het weer van hen afnemen, zullen we teleurgesteld raken over de lange-termijn effecten van onze inspanningen.’ (…)

‘De weg die wij moeten bewandelen, is duidelijk. We moeten de strijd tegen armoede starten door het GEWELD TE STOPPEN. Sterker: elk gesprek over wereldwijde armoede waarin het probleem van geweld niet aan de orde komt, kan niet serieus worden genomen.’