Poëzie | Apocalyps

De dood trekt als een paard
voorbij in mijn gedachten

Veelkleurig openbaart hij
zich aan wie hem al dan
niet verwachten

De dood valt naar beneden
in knuffels bommen
en granaten

De dood verdeelt klaagt aan
verwart in wit en zwart
en vele tinten nog
daartussen

Steeds vaker krijgt zij
een gezicht

De dood:
Wie houdt
haar tegen?

© Hans Lambrechts