Poëzie|Gebed om Adem

Ik ben buiten adem

 

Ik ren ik hol ik vlieg steeds weer

maar nu kan ik echt niet meer

 

Ik moet rusten

even uitrusten

 

Berusten in het feit dat

het zo niet langer gaat

 

Ik moet stoppen

stoppen met vluchten

ophouden met het

bedenken van

uitvluchten

 

Leer mij rusten

rusten in de Geest

 

Doe mij verlangen

naar wat ik nodig

heb het allermeest

 

Laat mij weer op

adem komen Heer