Is God een persoon?

Tijdens een voordracht had een medebroeder het over ‘God, iets of Iemand ?’ Vanuit verschillende menswetenschappen legde hij haarfijn uit hoe in de nieuwe religiositeit het godsbegrip op de keper beschouwd vrij arm, utilitair en ik-gericht is. Dit in tegenstelling tot het christelijke godsbegrip waar God ervaren wordt als een persoon die zelf het initiatief neemt om naar de mens toe te komen; in het bijzonder door hem aan te spreken.

In het slotgesprek bleek dat de uiteenzetting op nogal wat weerstand was gestoten. De meeste zoniet alle aanwezigen waren van christelijke origine. Maar uit de reacties werd duidelijk dat meerderen zich dichter bij de ‘iets-kant’ dan bij de ‘iemand-kant’ situeerden. En het ging niet enkel over jonge mensen.

De christelijke openbaring stelt de persoonlijke godsontmoeting centraal. De kleine mens is ‘capax Dei’, bekwaam om God te ontvangen en te ontmoeten. Dit is bijna ondenkbaar, om niet te zeggen aanstootgevend en bedreigend.

 

Beeld: Luís Perdigão