‘God, waarom zegt U dat we niet bang moeten zijn?’

‘Kan ik in deze oerverhalen het geluid van mijn leven en van het geheim van mijn leven horen?’

André Zegveld

De Bijbel is een oud boek om uw licht heen, God. Ik loop in sommige zinnen op tegen dat licht van U. Bijvoorbeeld in het zinnetje dat meer dan zestig keer in dat boek voorkomt: ‘Wees niet bang’. Als van een beschermende ouder die een kind geruststelt. Ik geloof niet dat U zo’n beschermende vader of moeder bent. De werkelijkheid is er niet naar.

Tegenzin
Toch vind ik het een mooi zinnetje. Het is een soort tegenzin. Het staat tegenover dat in mij waar ik liever niet over praat: angst, lafheid, de neiging om te vluchten. Uw ‘tegenzin’ maakt mij bewust van de tegenpolen daarvan in mijzelf: hoop, moed, vertrouwen.

‘Wees niet bang.’ Nee, die woorden doen mijn angst voor de toekomst niet verdwijnen. Ze leiden me wel terug naar de innerlijke kracht die in mij is. Ergens ooit in mijn ziel gelegd. Door dat licht word ik teruggeleid naar de lichte kanten van mijn ziel. Licht, ook uw licht, is eigenlijk niets, maar kennelijk wel een niets van grote betekenis.

De kracht van het niets
De immer onzekere toekomst joeg de vrouw angst aan. Ze verlangde intens naar meer innerlijke kracht. Ze zocht steun in haar geloof. Ze las over God, mediteerde, ging op bedevaart. En ze bad zich te pletter. Ten slotte verzuchtte de vrouw in haar gebed: ‘Heer, ik dacht dat U liefdevol was. Waarom geeft U mij niets?’ Hierop klonk er een stem uit de hemel: ‘Ik geef jou wel iets. Iets wat jou eraan kan herinneren dat de innerlijke kracht die je zoekt al in je talenten, je creativiteit en je moed liggen, in de vrouw die je bent. Je hebt naast dit alles niets meer nodig. Daarom geef Ik je het meest liefdevolle dat Ik je kan geven: niets.’

‘Wees niet bang.’ Een zinnetje van niets. Maar het bevat alles.


Met toestemming van de uitgever overgenomen uit het boek ‘U gaf mij schouders om ze op te halen’ Veertig korte overpeinzingen over angst en God  van Stephan de Jong, uitgeverij Meinema, €12,50