Moslim over christendom (3)| Wat maakt iemand een christen?

Wat maakt nu dat iemand christen is? Ik weet het niet. Het geloof in Jezus? Nee, dat is niet waar, want moslims geloven ook op hun manier in Jezus, desondanks noemen zij zichzelf moslim. Om christen te zijn moet je dus meer doen dan geloven in Jezus. Wat is dan de kern, de geest, van het christendom? Aalmoezen geven, goede daden verrichten? Nee, dat is ook in de islam een bekend idee, gevat in de ‘zakaat’ – hulp bieden in de vorm van materiële en sociale ondersteuning. Vroomheid en gebed? Ook dat is bekend in de islam, zie het getijdegebed, de salaat: vijf keer per dag bidden. Zo kunnen we nog wel een tijdje doorgaan. We zullen bij elke ‘christelijke’ handeling wel een vergelijking kunnen maken met een willekeurige andere godsdienst op aarde. De ‘geest’ is dus niet te vinden in rituelen of dogma’s.

Christelijke cultuur
Sinds kort heb ik een sportfiets en ik fiets heel wat af. Prachtige natuur in Twente. Om de zoveel kilometer fiets ik door bossen, langs koeien, weiden, boerderijen en hier en daar zie ik een populatie mensen. In elk zo’n dorp is er wel een ‘Kerkstraat’. Er zijn letterlijk honderden kerken, waar ik ook kijk. Daar moet dus heel wat massa-immigratie en islamisering tegenover staan wil er ooit sprake zijn van een verlies van de christelijke cultuur. Is dat het dan? Vormen de vele kerken in het straatbeeld en landschap het christendom? Nee, de ontkerkelijking zet onverminderd voort en de gebedshuizen van weleer worden gesaneerd. Kerken krijgen een nieuwe functie, ze worden ‘multifunctioneel’ of ze worden cultureel erfgoed.

Seculiere wind
De christelijke cultuur wordt zeker aangetast door een straffe seculiere wind, maar wees gerust: de geest van het christendom is nog lang niet dood. Toen ik tijdens een van mijn lange fietstochten een moment rust nam om op krachten te komen, ontdekte ik, denk ik, de christelijke geest. In het kleine plaatsje Weerselo nam ik plaats op een piepklein terrasje voor een piepkleine winkel. Ik bestelde een kop koffie en een salade. Geen flitsende, joviale bediening door een rondborstige Hollandse meid, maar een statige, rustige ‘goedemorgen’ door de eigenaar van de zaak. Hij had waarschijnlijk nog nooit een moslim van nabij gezien en zei dan ook in het Twents: ‘Zo, jij bent niet van hier!’ Inderdaad, zei ik. Ik kom uit Hengelo. De man riep zijn vrouw naar buiten en vroeg haar: ‘Jij wilde toch weten waarom moslims niet zo goed Nederlands kunnen spreken? Deze man spreekt wel Nederlands!’ Ik nam een slok van mijn heerlijke kop koffie en vroeg beide lieve mensen om aan mijn tafel te komen zitten.

Goede moslim
Zo kwamen we een uur lang te spreken over de islam, de gastarbeiders, de mediabeelden, de vluchtelingen, IS. Toen de man en vrouw begrepen dat ik redelijk bekend was met het christendom vertelden zij over hun kerk, dat ze ondanks de leegloop toch vasthielden aan hun rituelen, dat ze de christelijke cultuur en traditie wilden beschermen tegen de moderne tijd. Jezus zou het niet anders willen. Toen ik opstond om mijn weg te vervolgen, riep de statige man: ‘U bent een goede moslim.’ Zo is het maar net, ik ben geen Hengeloër, geen Tukker, maar een verdraaid goede moslim. Daar zit geen woord ironie bij, want uit hun mond waren de woorden niets anders dan een compliment. Ik had de werkelijke geest van het christendom gevonden: een absoluut geloof in de waarheid van Jezus. Anderen mogen en kunnen dichterbij komen, zoveel als men wil. Maar ook niet meer dan dat.