7 ingrediënten voor een zinvol leven

1. Probeer God te ‘horen’
‘In de Benedictijnse kloostertraditie kent men een woord dat richting geeft aan het leven van de monnik: obedienta. In eenvoudig Nederlands: gehoorzaamheid. Het woord is afkomstig van het woord ‘horen’ of ‘luisteren’ en gaat over de houding ten opzichte van God. De richtlijnen van het goede leven beginnen niet met een houding van zelfredzaamheid, maar met een ontvankelijke, luisterende houding.’

2. Zoek je medemens op
Geloven kun je niet alleen en zo is het ook nooit bedoeld. Om jezelf, God en de ander te ontdekken heb je vriendschappen nodig. Heb daarom diepgaande relaties. Laat een ander je de weg kunnen wijzen als jij het even niet meer ziet. Zorg voor elkaar, bemoedig elkaar. En dan niet alleen diegenen die dichtbij staan of mede-gelovigen. Jezus heeft radicaal gebroken met ‘in’ or ‘out’. Iedereen hoort erbij. Dus ook moslims, vluchtelingen, prostituees, doctoren, bouwvakkers, homo’s, evangelisten en reformatoren. ‘Radicale inclusiviteit in het dienen, verwelkomen en liefhebben van mensen’, schrijft Johan.

3. Geef je over aan het ritme
Het leven is vol van ritme. Dag en nacht, de seizoenen, onze hartslag, ademhaling.

Ritme zit in de grote dingen, maar ook in de kleine momenten van alledag. ‘Begin de dag met diep ademhalen, bewustzijn van een nieuwe dag. Probeer je even geen zorgen te maken, maar concentreer je op je lichaam, je hartslag, je ademhaling. Leef bewust met het seizoen. Geniet van een herfststorm of van ijspegels aan de ramen. Bouw rust en stiltemomenten in in je leven. Let op het ritme van pauzes op je werk (werk niet door), probeer werk en vrije tijd niet te mengen. Geniet van de rust in een weekend’.

4. Geef je niet over aan de consumptiemaatschappij
‘In de praktijk vertrouwen we bijna allemaal op de economie, op wat we kopen, hoe we ons verzekeren. We zijn in de laatste decennia, links en rechts, orthodox of liberaal, consument geworden en meegegaan in een ander verhaal. Ons dominante verhaal is dat van de consumptiemaatschappij.’ Volgens Johan uit zich dat in alledaagse dingen zoals de dingen die we kopen en het eten dat we eten. Laat je in de winkel niet verleiden om het goedkoopste product te kopen. Vraag jezelf af hoe het is gemaakt, waar het vandaan komt en of je het echt nodig hebt. Leef bewust.

5. Leef mindful
‘Train jezelf in aandacht, stilte en verwondering. Prikkel je verbeelding door creativiteit te gebruiken, kunst te kijken, verhalen te lezen.’ Heel klein, in je eigen leven, begin je met aandacht dingen te doen. Luisteren, liefhebben, afwassen, lezen, werken, ademhalen. Lukt het in het klein, dan is de kans groot dat het in het groot ook lukt.

6. Sta open voor ontmoeting
De oude monniken hebben een gezegde voor ze de deur openen: ‘Benedicamus Domini’: ‘We zegenen de Heer’. Ze zegenen zo hun ontmoetingen bij voorbaat. ‘In iedereen kan je de Heer ontmoeten’, schrijft Johan. Dit gaat niet alleen over mede-christenen, dit gaat over iedereen. Ontmoet met een ontvankelijke houding voor wat God door een ander laat zien.

7. Leef geweldloos
‘Als Jezus sterft aan een Romeins kruis heeft dat alles met macht te maken. De keizer kon doen en laten wat hij wilde omdat hij beschikte over leven en dood. Daarom is Jezus in zijn dood vrij van de macht van het imperium en vernietigt Hij hun grootste wapen. Hij kiest ervoor om niet terug te schelden en zijn beulen niet te vervloeken. Hij bidt: Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.’

Het is het de makkelijkste weg om geweld met geweld te beantwoorden. Toch laat Jezus zien dat een geweldloos leven uiteindelijk veel krachtiger is, concludeert Johan.

 

Deze 7 tips voor een zinvol leven zijn te lezen in het nieuwste boek van Johan ter Beek Your Story the Book. Het boek is een soort best-off van het werk van Johan, aangevuld met informatie over zijn nieuwste project YourStory waarin hij gamification inzet om persoonlijk geluk en een betere wereld te bereiken.

Yourstorythebook, Johan ter Beek, € 10, verkrijgbaar via deze link (klik op The Book)

Nieuwsgierig? We geven 5 boeken weg. Laat hieronder dan je reactie achter!