‘We hebben God ontoegankelijk gemaakt’

GOD (de; m; meervoud: tss waag het eens…): –

Je realiseert je pas hoe erg het christelijk geloof aan bepaalde beelden vastzit, als je die beelden radicaal omgooit. Praat over ‘God’ en je zit keurig op christelijk grondgebied. Plak er ‘in’ achter en opeens zit je op het terrein van hekserij en andere natuurgodsdiensten. De Bijbel vergelijkt God ook met een rots, een schaduw en andere natuurelementen. Elke keer wordt een ander aspect van God benadrukt. Dit is zo bijzonder: de Hebreeuwse namen voor God belichten steeds één aspect van God. Het zijn beschrijvingen. Wij hebben deze bijvoeglijke naamwoorden vervangen door één zelfstandig naamwoord. In onze Nederlandse taal hebben we nu slechts het begrip ‘God’. Een vast begrip met een vaste definitie. God is God.

Ik zal er zijn
God heeft zichzelf alleen al gedefinieerd. Hij openbaarde zich aan een herder genaamd Mozes en vertelde hem dat hij het volk Israël uit Egypte moest bevrijden. Hij moest in naam van God naar de farao en het volk gaan. Toen Mozes vroeg hoe die naam dan luidde, antwoordde God:

‘Ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: ‘IK ZAL ER ZIJN heeft mij naar u toe gestuurd.’ (…) Zo wil ik voor altijd heten, met die naam wil ik worden aangeroepen door alle komende generaties (Exodus 3: 15-16).’

Vormloze gedaante
God openbaart zich hier in een beeld dat het beeld afwijst. Hij neemt namelijk een vormloze gedaante aan. Hij zegt er te zijn, maar kiest ervoor om niets te zeggen over de vorm die hij aanneemt. God lijkt ervoor te kiezen een mysterie te blijven. Misschien is dit waarom hij in de tien geboden beval dat niemand beelden van hem mocht maken. Het ene gebod waar ik nooit het nut van inzag, maar nu wel. We kunnen God als Vormloze namelijk nooit in een vorm vangen. Dit betekent dat elk beeld van God, zelfs het woord ‘God’, hem tekort doet.

God ontoegankelijk
We hebben God bevattelijk gemaakt door hem in één beeld te vangen. Maar onbedoeld hebben we God hierdoor voor heel veel mensen ontoegankelijk gemaakt. Over alle taal-, cultuur- en geloofsgrenzen heen laat God zich aan mensen zien, op een manier die voor hen begrijpelijk en gepast is. Maar door het vaste, vierkante beeld van God dat christenen hebben, kunnen ze hun godservaring niet altijd met het christelijk geloof verbinden. Het Vierkant staat wederom in de weg. Omdat wij beweren te weten WAT, WAAR en WIE Ik zal er zijn is, hebben we het zijn van Ik zal er zijn beperkt.

 

Wordt vervolgd…


 

[Omvergeblazen] is het eerste boek van onze blogger Katie Vlaardingerbroek. Exclusief voor Zinvloed schrijft ze een aantal bewerkingen van hoofdstukken uit dit boek. Dit is deel 5.
[Omvergeblazen] is uitgegeven bij Buijten en Schipperheijn B.V.