God: Iets of Iemand ?

Is God een persoon, of zie jij hem meer als ‘iets’: ongrijpbaar en onpersoonlijk? Nikolaas legt uit dat het iets-denken haaks staat op het christelijke godsbegrip.

Utilitair en ik-gericht

Tijdens een voordracht had een medebroeder het over het onderwerp ‘God, iets of Iemand?’ . Vanuit verschillende menswetenschappen legde hij haarfijn uit hoe in de nieuwe religiositeit het godsbegrip op de keper beschouwd vrij arm, utilitair en ik-gericht is. Dit in tegenstelling tot het christelijke godsbegrip waar God ervaren wordt als een persoon, die zelf het initiatief neemt om naar de mens toe te komen; in het bijzonder door hem aan te spreken.

Dichter bij de iets-kant

In het slotgesprek bleek dat de uiteenzetting op nogal wat weerstand was gestuit. De meeste, zo niet alle aanwezigen waren van christelijke origine. Maar uit de reacties werd duidelijk dat meerderen zich dichter bij de ‘iets-kant’ dan bij de ‘iemand-kant’ situeerden. En het ging niet enkel over jonge mensen.

De christelijke openbaring stelt de persoonlijke godsontmoeting centraal. De kleine mens is ‘capax Dei’, bekwaam om God te ontvangen en te ontmoeten. Dit is bijna ondenkbaar, om niet te zeggen aanstootgevend en bedreigend.