Geen vrouwen in het ambt? Dan loopt een kerk hopeloos achter…

Geen vrouwen in het ambt? Dan loopt een kerk hopeloos achter…

Als kind nam ik klakkeloos aan dat alles klopte wat er in de Bijbel staat. Daar ben je tenslotte kind voor. De aarde in zeven dagen geschapen? God kan alles. De sprekende ezel van Bileam? Geen probleem. De splitsing van de Rode Zee? Precies zoals het er staat.

Splijten van de Rode Zee
Inmiddels ben ik een stuk ouder en kritischer. Wie zegt dat de aarde in zeven aardse dagen geschapen is? We hebben tijd ooit verzonnen en dankzij de wetenschap zijn we erachter dat die zeven aardse dagen toch echt wat langer hebben geduurd… Ter vergelijking: een dag op Venus duurt 243 aardse dagen. Het splijten van de Rode Zee? Kwestie van vertaling en een flinke oostenwind. Wie écht wil weten wat er in de Bijbel staat, zal het in de oorspronkelijke bewoordingen moeten lezen. En dan nog is het een kwestie van interpretatie. Dat zal het altijd blijven.

Een raadsel
Die interpretatie is duidelijk terug te vinden in veel kerken. Ik ben opgegroeid in de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in de Randstad. Daar loopt men trots voorop als het om kerktrends gaat. Vernieuwing! Verandering! Maar aan één ding klampt deze kerk zich samen met veel andere kerken nog te veel vast. Vrouwen in het ambt zijn ondenkbaar. Het is mij een raadsel waarom dat na al die jaren nog steeds zo is. Terwijl Nederland druk bezig is te emanciperen, is het in de kerk maar normaal dat er gediscrimineerd wordt op geslacht.

De belangrijkste taak
Ja, God schiep man en vrouw. Ja, Adam moest in het levensonderhoud voorzien en Eva moest kinderen baren. Maar hoeveel jaar is dat inmiddels geleden? Of vinden de kerken waar vrouwen niet in het ambt mogen nog steeds dat het baren van kinderen de belangrijkste taak van de vrouw is? Laten we dan ook maar meteen stoppen met werken… En joh, als we dan toch bezig zijn, laten we het stemrecht dan ook maar afschaffen. De taak van Eva staat tenslotte duidelijk in de Bijbel.

Steeds meer hebben we Bijbel losgelaten als wetenschappelijk verklaarbaar boek. We vernieuwden onze inzichten. Misschien is het tijd om dat in de kerk ook eens te doen. We weten dat een vrouw geschikt is om leiding te geven. We weten dat een man geschikt is om zorg te dragen. We weten dat de verschillen niet zo groot zijn .

Hopeloos achterlopen
Als we zo vooruitstrevend zijn om een band in de kerk te zetten of de diensten terug te schroeven naar eentje per zondag, laten we dan ook eens serieus overwegen om vrouwen in het ambt toe te laten. Nee, niet eens overwegen. Laten we dat gewoon toestaan. Hoe hip de band voorin de kerk ook is, als vrouwen niet in het ambt mogen, loop je als kerk hopeloos achter.

In 2017 is het precies honderd jaar geleden dat het vrouwenkiesrecht werd ingevoerd. Dat duurt nog twee jaar. De veranderingen in de kerk gingen de afgelopen jaren als een razende, dus binnen twee jaar een radicale verandering moet lukken. Ik wil kerken waar vrouwen niet in het ambt mogen, oproepen om dat binnen twee jaar te veranderen. Dan kunnen we in 2017 een dubbel feest te vieren. Symbolischer krijg je het niet.

Dit blog werd eerder gepubliceerd op 14 september 2015