Moderne Psalmen| Love Rescue Me

Moderne Psalmen| Love Rescue Me

Exact 1 jaar geleden hebben we mijn vader begraven. Love rescue me staat er op de grafsteen. Liefde als zalvend middel tegen botkanker in een ongeneeslijk stadium?

Psalm 23

Al gaat mijn weg
door een donker dal
ik vrees geen kwaad
want u bent bij mij

Kan liefde bevrijdend werken? Wanneer je te horen krijgt dat je maximaal 2 jaar te gaan hebt, je botten steeds brozer worden, tot het moment dat je niet meer kunt lopen? Een donker dal zonder einde.

Uw stok en uw staf
zij geven mij moed

Er werd veelvuldig, functioneel gevloekt om wat het lichaam is aangedaan. Als dit onderdeel uitmaakt van de stok en de staf die wordt toebedeeld en het nadere levenslot bepaalt, dan hebben we allen recht deze te vervloeken. Toch verkoos mijn vader tegen beter weten in te geloven in een remedie, een sprankje hoop op herstel, of ten minste uitstel. Tijd om te genieten van het leven. Op sommige momenten wellicht meer dan ooit, bewuster dan ooit. Dwars door de pijn heen.

Hij geeft mij nieuwe kracht

‘Als zoiets je overkomt ontdek je wie je echter vrienden zijn’, zei hij vaak. Meer dan enig werkend geneesmiddel, muziekstuk, kunstwerk of natuurpracht, was de onvoorwaardelijke liefde van vrienden en familie het levenselixer om door te gaan, te knokken tot het eind.

Vlak voor dat einde was de pijn zo ondraaglijk geworden, dat door de natuurlijke en chemische morfine praten onmogelijk was. Zelfs muziek, waar hij intens gelukkig van kon worden, was onduldbaar. Maar zodra er een naaste belde of langskwam, lichten zijn ogen weer op. Liefde, sterker dan de dood. Liefde woordeloos uitgedrukt als loftuiting naar het leven.
En liefde is ook wat bij de nabestaanden overblijft, wanneer in de loop der tijd in gedachten de persoon weer volledig zichtbaar wordt in plaats van de zieke gestalte. Of zoals – geparafraseerd, Huub Oosterhuis het zo mooi verwoordt in een lied Het gezicht weer is opgedelfd:

Geluk en genade volgen mij
alle dagen van mijn leven
ik keer terug in het huis van de Heer
tot in lengte van dagen

Foto: U2 in St. Patrick’s Day Parade, New York City 1982,  Lynn Goldsmith
via https://www.morrisonhotelgallery.com

Dit blog werd eerder gepubliceerd op 3 april 2015