Is dit een goede opzet voor onze cursus?

Is dit een goede opzet voor onze cursus?

Bijna honderd mensen denken nu mee met Mensen van de weg. Hier zie je de resultaten van onze eerste enquête. Hieronder een eerste opzet van de tien bijeenkomsten.

Denk mee en vul de nieuwe enquête in: minder werk en veel nut! Want is dit inderdaad de beste opzet die we kunnen maken? Wat zou jij anders doen bijvoorbeeld?

N.B. Het gaat om de cursieve teksten: de ‘rechtop’ teksten zijn alternatieven en comments.

Nr. Actuele levensvraag Levensweg van Jezus Waarom dit verhaal over Jezus Passende quote
1 Wat drijft mij? Wat zijn de grote krachten in mijn leven? Wat vormt en bepaalt mij? Welke weg ga ik? Barmhartige Samaritaan

Marta en Maria

Ingewikkelde puzzel, omdat je laagdrempelig het thema van de levensweg wilt introduceren. Welk verhaal illustreert duidelijk dat je diverse wegen kunt gaan, die niet allemaal werken, en dat ook Jezus daarin moest kiezen? Brede en smalle weg

‘Mijn juk is zacht…’

2 Met wie verbind ik mij? Hoe ziet mijn netwerk eruit? Wie voeden mij? Wie bied ik iets? Vrouw bij de waterput

Roeping discipelen

Jezus overtreedt hier nogal wat taboes: tussen de geslachten, religies en volken. Uiteindelijk logeren ze zelfs in het Samaritaanse dorpje. Jezus gaat om met ‘lastige’ mensen die hem kunnen beschamen. ‘Wie is mijn familie…?’

‘Heb je vijanden lief’

3 Mag ik er zijn? Word ik geaccepteerd? Waarin ligt mijn waarde? Worden mijn kwaliteiten erkend? Zacheüs

Bijna-gestenigde vrouw

Verloren zoon

Lastige keuze, want drie topverhalen die je eigenlijk geen van drieën wil missen. Zacheüs is een ervaring van Jezus en is het eenvoudigste. Jezus’ doop kan ook (nu bij 7) omdat hij daarin zélf acceptatie van God ervaart. ‘Oordeel niet… Balk in eigen oog’
4 Hoe ga ik om met verlies? Is er zoiets als troost? En concreet: is er leven na de dood? Dood van Johannes

Lazarus

Geen enkele keer genoemd in de enquête, maar volgt uit deze levensvraag en dit is de best gedocumenteerde verlieservaring van Jezus. Meteen erna trekt Jezus zich terug en vermenigvuldigt hij het brood en de vis: hij neemt stilte, maar wil ook van betekenis zijn. ‘Bij God is alles mogelijk’
5 Wie wil ik worden? Welke keuzes maak ik en hoe maak ik goede keuzes? Wat zijn mijn idealen en wat streef ik na? Verzoeking in de woestijn

Roeping discipelen

De verzoeking in de woestijn is hét moment dat Jezus zijn levensweg bepaalt (zie ook 1, maar daar nog te vroeg, want de ‘raar’). Hij kiest niet voor de makkelijke weg, maar voor een risicovolle route. Zijn ‘truc’ is de tijd te nemen en God te zoeken. ‘Heb je naaste lief…’

‘Zalig wie…’

‘Voor de minsten heeft gedaan…’

6 Hoe maak ik mijn omgeving mooier? Hoe word deze wereld eerlijker? Wat kan ik voor anderen betekenen? Voetwassing

Wonderbaarlijke spijziging

Hier over ‘koninkrijk van God’ uitleggen en hoe dat subtiel werkzaam is: als een mosterdzaadje, bij ‘wie is als dit kind’, wie dient. De ware revolutie komt geweldloos en in het klein… ‘Koninkrijk voor dit kind’

Mosterdzaadje-gelijkenis

‘Sabbat is er voor de mens’

‘Andere wang toekeren’

7 Waarom leef ik? Wat is mijn taak, roeping, opdracht? Wat is de zin? Is alles toeval of is er betekenis? Jezus’ doop Jezus heeft een intieme band met zijn Vader, God zelf, tot wie hij veel bidt. Bij zijn doop ervaart hij een ultieme bevestiging ‘van boven’: het is zijn roeping en startsein voor zijn werk. ‘Zoek eerst het koninkrijk’

‘Waarom heeft u mij verlaten?’

Parel in de akker

8 Hoe word ik gelukkig? Hoe leef ik vervuld? Lééf ik wel genoeg? En is geluk wel het belangrijkste? Worsteling in Getsemane In Getsemane is een van de momenten dat Jezus nadrukkelijk niet kiest voor het snelle geluk maar voor een verantwoordelijkheid die hij wil volbrengen. ‘Wie leven wil behouden, verliest het…’

Brede en smalle weg

‘Neem je kruis op’

9 Hoe kom ik tot rust? Hoe ga ik om met stress? Ben ik veilig? Wie of wat kan ik vertrouwen? Kruisiging

Storm op het meer

De kruisiging is de ultieme stress voor Jezus en daarin legt hij zijn leven in Gods handen: na een lange worsteling vertrouwt hij erop dat het goed komt. ‘Kijk naar de vogels…’

‘Kom bij mij wie vermoeid is…’

10 Komt het goed? Is er hoop? Waar gaat het met deze wereld naartoe? En met mijzelf: wat is mijn toekomst? Opstanding

Emmaus-gangers

Ongelovige Tomas

De opstanding is hét signaal dat er grotere krachten zijn dan we gewoonlijk waarnemen: de dood is niet het sterkste, het leven zal uiteindelijk winnen. ‘Ik ben altijd met jullie…’

‘Zalig wie niet zien en toch geloven’

‘Bij God is alles mogelijk’