Hoe jullie denken over Mensen van de weg

Hoe jullie denken over Mensen van de weg

Onze nieuwe geloofscursus Mensen van de weg ontwikkelen we samen met jullie (bijna 100 mensen denken nu mee). Vandaar dat we steeds updates plaatsen en het gesprek willen aangaan. We vroegen jullie laatst om een enquête in te vullen. Dat hebben veel mensen gedaan, dank daarvoor! Hier een verslag ervan en Reinier vertelt meteen wat hij ermee wil doen.

En o ja, als je hier iets mist, is dat alleen omdat het zelden werd genoemd: maar als je het toch belangrijk vindt, gewoon noemen in de comments hieronder, in de mail, via Twitter of Facebook!

Naam van de cursus

Over de naam Mensen van de weg is bijna iedereen positief. De ‘oude papieren’ ervan vindt men mooi, ook dat het open en procesmatig klinken. Sommigen vinden het daardoor overigens ‘vrijzinnig’ klinken, maar anderen juist te exclusief en zelfs wat sektarisch: ‘de’ weg… Ook is het nog niet expliciet genoeg: het is niet duidelijk of het een truckersclub betreft of iets van de ANWB of iets religieus. Een heldere ondertitel is daarom wel van belang.

Voorstel ondertitel: Zoeken naar het leven van Jezus.

Aantal avonden

Bijna iedereen vindt 10 avonden een prima hoeveelheid. Een paar willen liever 5, 7, 12 of 20.

Voorstel: we houden het bij 10.

Wandelen, eten…

Het samen wandelen of eten valt grosso modo goed. Vooral wandelen is conceptueel lekker en voelt vernieuwend. Wel zijn er praktische dingen: het weer in Nederland, dat je dan niet zo makkelijk meerdere mensen spreekt, en wat als mensen slechter ter been zijn of gehandicapt? Ook kan het nuttig zijn de smartphones in te leveren. En bij eten is de voorbereiding voor een groep best een klus en voor sommigen duur. Ook zijn langere avonden onpraktisch voor mensen met jonge gezinnen. Er worden diverse creatieve tegenvoorstellen gedaan: klussen of iets anders present-achtigs, bier brouwen, kunst maken, in de resp. concrete omgevingen van de cursisten, afwassen, een weekendje weg.

Voorstel: we testen het wandelen dit najaar, maar houden vinger aan de pols voor de praktische problemen en blijven openstaan voor alternatieven.

Insteken bij levensvragen

De enquête-invullers zijn ook positief over het insteken bij levensvragen. Het kan wat rauw op je dak komen, en er is vertrouwen voor nodig. Het kan richting geven aan het betreffende Jezus-verhaal, maar die ook juist ‘afsluiten’. Het is belangrijk dat echt alle antwoorden goed zijn, ook al wordt er uiteindelijk gekeken naar hoe Jezus met deze levensvraag omging. Ook wordt gewaarschuwd dat de vragen niet te abstract en te filosofisch moeten worden: iets als ‘hoe vind ik een baan’, ‘hoe ga ik om met conflicten’ of ‘hoe wordt mijn relatie prettiger’ zijn heel relevante vragen.

Voorstel: om herkenbaar te zijn, moeten de vragen vrij breed zijn (iets als: ‘hoe maak ik gezonde keuzes’ e.d.). Maar moeten er ook kleine, alledaagse verhaaltjes bij.

De belangrijkste levensvragen

Deze levensvragen werden het meest genoemd, in volgorde van frequentie (en ‘ik’ kan ook ‘we’ zijn):

 • Wat is de zin van mijn leven? Wat is mijn taak, roeping, opdracht, verantwoordelijkheid? Wat is de uiteindelijke betekenis van mijn baan en wat ik verder doe?
 • Hoe word ik gelukkig? Hoe kan ik vervulder leven?
 • Hoe kan ik de wereld mooier, vreedzamer, eerlijker maken? Wat kan ik voor anderen betekenen?
 • Hoe word ik een mooier, liefdevoller, gezonder, evenwichtiger mens?
 • Waar gaat het met de wereld naartoe? Wat is mijn toekomst?
 • Wat is er na de dood?
 • Hoe ga ik om met gemis, verdriet, rouw?
 • Wat is juist om te doen? Hoe maak ik nuttige, goede, handige keuzes?
 • Mag ik er zijn? Word ik geaccepteerd en worden mijn kwaliteiten erkend? Ben ik waardevol?
 • Wat drijft mij, beïnvloedt mij, motiveert mij?
 • Waar hoor ik bij? Waarvan ben ik een onderdeel? Bij welke beweging of groep hoor ik? Waar ben ik thuis?
 • Worden we geleid door een hogere macht? Is er meer dan toeval?
 • Hoe vind ik een geliefde en sticht ik een gezin? Hoe houd ik mijn relatie goed?
 • Waarom doen mensen kwade dingen? En hoe ga ik daarmee om, ook bij mezelf?
 • Hoe voed ik mijn kinderen op?
 • Hoe word ik vrij als andere mensen, verlangens, gewoontes, geschiedenis etc. mijn leven ook bepalen?

Voorstel: deze levensvragen verwerken in de cursusopzet.

Werken met filmfragmenten

Ook het idee om deze levensvragen via een filmfragment te introduceren ontving brede instemming: ze zijn herkenbaar, gaan over ‘gevoel’, het is iets dat verbindt. Wel is het bij wandelen niet handig (tenzij op de smartphone, maar die heeft weer niet iedereen) en er zijn überhaupt veel praktische problemen met filmfragmenten: beameraansluitingen, downloaden, etc. Ook kan het afleiden als het gesprek meer over de film gaat dan over de onderliggende vraag. Alternatieven zijn videoclips, songteksten, kunstwerken, grappige Youtube-filmpjes, tv-fragmenten of een gedicht.

Voorstel: alleen doen als er niet gewandeld wordt, de fragmenten kort zijn (max. 5 minuten), nauwelijks uitleg behoeven, geen stevige afleidende vragen oproepen, en makkelijk downloadbaar zijn: om er zoveel mitsen en maren zijn, moet het facultatief blijven.

Spiegelen aan Jezus-verhalen

Mensen zijn nog het meest enthousiast (gelukkig maar) over het kernidee: je spiegelen aan de verhalen van Jezus (in tegenstelling tot het overdragen van leerstellingen bijv.). Wel is het van belang dat het niet gaat vervelen en dat de verhalen heel duidelijk aansluiten bij de levensvragen. Ook is het de vraag hoe de verhalen worden geïnterpreteerd en hoeveel context je daarbij nodig hebt. Tevens blijft het belangrijk de afbakening soepel en vriendelijk te verwoorden: waarom ‘alleen maar’ Jezus? Ten slotte zou het op deze manier ook wel over God moeten kunnen gaan.

Voorstel: zoals gepland dus gewoon 10 belangrijke verhalen van Jezus gaan bespreken, elke avond eentje.

De belangrijkste Jezus-verhalen

De volgende verhalen van/over Jezus werden het belangrijkste gevonden voor hedendaagse Nederlanders (in volgorde van frequentie):

 • Opstanding
 • Kruisiging
 • Verloren zoon
 • Barmhartige Samaritaan
 • De Samaritaanse vrouw bij de waterput
 • De Bergrede
 • Marta en Maria
 • Overspelige vrouw (‘Wie zonder zonde is…’)
 • Geboorte van Jezus
 • Wonderbaarlijke visvangst
 • Mosterzaadje
 • Een discussie met religieuze leiders
 • Een ontmoeting met een ‘zondaar’
 • Parel in de akker
 • Verzoeking in de woestijn
 • Wonderbaarlijke spijziging
 • Storm op het meer
 • De ongelovige Tomas
 • Zacheus
 • Worsteling in Getsemane
 • Tempelreiniging
 • De zaaier
 • Rijke jongeling
 • Vergeving van Petrus
 • Voetzalving
 • Voetwassing
 • Emmaus-gangers

Voorstel: de ‘hoger geplaatste’ verhalen verwerken in cursusopzet.

De belangrijkste Jezus-quotes

De volgende uitspraken van Jezus werden het belangrijkste gevonden voor hedendaagse Nederlanders (in volgorde van frequentie):

 • ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’
 • ‘Heb je naaste lief als jezelf’
 • ‘Oordeel niet’
 • ‘Zalig de …’
 • ‘Ik ben de wijnstok’
 • ‘Heb je vijanden lief’
 • ‘Zij is veel vergeven’
 • ‘Wat u voor de minste heeft gedaan…’
 • ‘Zoek eerst het koninkrijk’
 • ‘Het is volbracht’
 • ‘Koninkrijk voor wie is als dit kind’
 • ‘Kijk naar de vogels in de lucht’
 • ‘Mijn God, waarom heeft u mij verlaten
 • ‘Dit is heden in vervulling gegaan’
 • ‘De sabbat is er voor de mens’
 • ‘Haal eerst de balk uit je eigen oog’
 • ‘Rijke… oog van een naald’
 • ‘Gods Koninkrijk is nabij’
 • ‘Keer je andere wang toe’
 • ‘Kom bij mij wie vermoeid is’
 • ‘Waar uw schat is, is uw hart’
 • ‘Wie zijn leven wil behouden, zal het verliezen’
 • ‘Neem je kruis op’
 • ‘…leven geven voor je vrienden’
 • ‘Ik ben met jullie tot aan het einde van de tijd’

Voorstel: de ‘hoger geplaatste’ teksten gebruiken.

Uitleg in filmpje

Degenen die de enquête invulden, zijn ook positief over uitleg op video over het Bijbelverhaal. Als voordelen ziet ze dat het dan strak en helder is en cursusleiders niet hun eigen dingetje ermee gaan doen: het is ‘foolproof’ zeg maar. Nadelen zijn: hoe doe je dat bij wandelen, en het vergt ook wel wat van beamers en beschikbaarheid van de video’s, de directe interactie is even weg, en het is lastig om het niet saai te laten worden. Ook moet het niet dichtgetimmerd zijn en teveel interpretatie bevatten: ‘uitleg’ liever vervangen door ‘introductie’ o.i.d. met historische informatie, lijnen, inkijkjes en vragen, en graag in informele en open taal.

Voorstel: het zou facultatief moeten zijn. Voor de tests komend najaar waarschijnlijk dus (ook om de startkosten) nog geen video’s draaien, maar helder voor de leiders een handleiding samenstellen.

Anders nog iets…

Verdere suggesties zijn: maak een Facebook-groep voor de club, transparant en open zijn in de bedoelingen van de cursus, geen brave kerkzaaltjes als locatie, duidelijk verschil maken met de Alpha cursus, optie om minder dan 10 te doen, elke keer bidden, iets voor doordeweeks, iets voor naderhand…

Mis je hier iets? Bericht het ons! Ben je het niet of juist wel eens met de voorlopige conclusie: ja, zeg het!