Brian McLaren: ‘Het gaat om de transformatie van deze aarde’

Brian McLaren: ‘Het gaat om de transformatie van deze aarde’

Alles wat Brian McLaren over het christendom had geleerd was een soort ‘evacuatieplan’: gericht op het leven na dit leven. Maar hij kwam erachter dat het om de ‘transformatie’ van deze aarde gaat.

Lazarus had een Skype-gesprek met Brian McLaren. De bekende Amerikaanse kerkplanter en schrijver (van o.a. A New Kind of Christianity) is een van de gezichten van de ‘emerging church’ beweging. Het geloofsinzicht dat hem van zijn sokken blies kreeg hij tijdens een gesprek waarin de simpele vraag werd gesteld wat nou precies de kern van het evangelie is. Hij kwam met brave theologische constructies als antwoord, maar werd gewezen op de notie van het ‘Koninkrijk van God’. Een koninkrijk dat niet weg van de aarde is – ergens in de hemel, na de dood of in de verre toekomst – maar hier op aarde. ‘God houdt van deze wereld. God houdt van al deze mensen om mij heen. Het evangelie is wat er gebeurt als wij ons daarbij aansluiten’.