‘Mijn kinderen zien wat gastvrijheid is’

‘Mijn kinderen zien wat gastvrijheid is’

Johannes van den Akker vertelde tijdens de Lazarus 7keer7 tour in Leeuwarden dat hij wilde leven op een plek waar gebed is, waar je God zoekt en waar je waarheid probeert vorm te geven. Dat werd het Amsterdamse Kleiklooster. 

Johannes ontdekt God in de eenvoud. Door op een praktische, dagelijkse manier om te gaan met geloven wordt hij steeds opnieuw verrast door God. Johannes gebruikte vroeger vooral veel woorden om uit te drukken dat hij geloofde. Toen hij naar Amsterdam verhuisde, begon zijn zoektocht naar waarheid en een pure manier van geloven. Tegenwoordig wil hij bewust leven en ook met zijn daden in de dagelijkse praktijk laten zien wat geloven is. Hij probeert toe te passen wat hij belijdt: leven op een plek van eenvoud, in een gemeenschap.