‘God gebruikt de kerk om te laten zien wie Hij is’

‘God gebruikt de kerk om te laten zien wie Hij is’

Socioloog Cors Visser heeft geleerd om de kerk heel anders te zien, zo vertelt hij tijdens de Lazarus 7keer7 tour in Leeuwarden. ‘Op de een of andere manier wil God geloofsgemeenschappen gebruiken om te laten zien wie Hij is.’

‘Na 35 jaar geloven en kerkgaan werd Cors omver geblazen toen hij ondekte wat de kerk is: een gezelschapsspel. Niet de theologen of de andere christenen hebben hem dit laten zien, hij leerde dit van sociologen. De kerk brengt mensen bij elkaar, kan liefde uitdelen en maakt gelukkiger. Het was best slikken voor de individualistische Cors toen hij ontdekte dat God Zijn liefde laat zien in een gemeenschap als de kerk. De christelijke gemeenschap is geen mooie toevoeging, maar het is de manier waarop God handelt op aarde. Cors moedigt aan om ‘heilig werelds’ te zijn. Hij sluit af met een quote van de kerkvader Cyprianus: ‘Wie de kerk niet als moeder heeft, kan God niet als Vader hebben.’