Opa heeft er weinig fiducie in

Opa heeft er weinig fiducie in

Opstaan met Lazarus: Rikko Voorberg geeft op de vroege ochtend inspiratie om de dag bewust te beginnen. Hij leest om 6 uur de teksten uit een oud kerkelijk leesrooster en zo rond 7 uur deelt hij de gedachte die dan op-popt. Elke werkdag.

Opa heeft er niet al te veel fiducie in – PopUpGedachte 8 juli 2016

Ik geloof niet meer, zei iemand gisteren. Helemaal niet meer. Maar toch als het dan donker wordt of eenzaam in mijn leven, dan bid ik weer. Ik schaam me daar een beetje voor, maar het zit er zo in, vanuit mijn opvoeding. En ik hou eigenlijk nog van Jezus, zei hij zomaar, maar die kerk? En die dingen die mensen met dat verhaal hebben gedaan in de geschiedenis, gadverdamme.

The greatest cause of atheism in the world, zei de franciscaanse priester Brennan Manning, is christians who acknowledge jesus with their lips but deny him with their lifestyle, that’s what an unbelieving world simply finds unbelievable. Ik weet niet of dat de echt de grootste oorzaak is, maar daar zit een fiks probleem.

Ik ben er ondertussen van overtuigd geraakt dat misschien wel het enige echt belangrijke is van de kerk is dat ze in haar centrum een boek bewaard dat vlijmscherpe kritiek levert op de kerk zelf. Elke keer verwordt dat mooie idee weer tot een praktijk die uitsluitend en liefdeloos is, maar op een goed moment ontploft dan toch weer dat boek in je vingers en realiseer je dat je op je schreden terugmoet.

In de oudste tekst van vanochtend neemt de grote Mozes afscheid nadat hij al zijn inzichten aan papier of papyrus heeft toevertrouwd: leg dit wetboek naast de ark van het verbond, een heilige centrale plek, het moet daar blijven om tegen dit volk te getuigen. Want Israel, ik weet hoe opstandig en onhandelbaar u bent. Tijdens mijn leven hebt u zich al steeds tegen de Heer verzet, hoe zal dat niet gaan na mijn dood!

Opa spreekt. En opa spaart de groep niet. Bewaar die tekst, grijp er weer op terug als alles in het honderd loopt in je maatschappij en realiseer dat je de wijsheid die je is toevertrouwd, dat je die totaal hebt genegeerd. Mozes heeft er geen enkele fiducie in dat ze na zijn dood het wel zullen snappen. Hij legt alleen de wijsheid in het midden, daar zullen ze op een gegeven moment gehavend en vol onbegrip over waarom alles zo ontzettend vastloopt, heus wel weer naar grijpen. En dan gaan de ogen open.

Het is alsof hij de geschiedenis van de kerk tekent. En ook van de gelovige. Jezus van Nazareth zegt ook zoiets over de mensheid in de tweede tekst: alle stammen op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister’. Vol ontzetting. Dat het kwartje valt. Dus toch. Dat hele vijanden-liefhebben was echt bloedserieus bedoeld en wij dachten dat het zo’ n vaart niet zou lopen. Shit.

Pretenderen de waarheid in pacht te hebben is nog niet eens zo heel erg als je weet dat je zelf geen reet van die waarheid begrijpt. En elke keer weer terug moet, zoeken naar de ziel van dat boek in het besef dat iedereen ongeveer op aarde, als die tot inzicht zou komen, verschrikt naar de eigen handelwijze zou kijken en zeggen: hoe kon ik zo stom zijn.

Wat vandaag dan?

Twee dingen: 1) tot inzicht komen en falen is hoopvol in een leraar-leering context. Fouten maken kan dan neerslachtig maken, maar het werkt zo nu eenmaal. Een leerling leert door te oefenen, te proberen en op zijn bek te gaan. En een leerling houdt het vol omdat een leraar het vertrouwen uitspreekt dat je het kan, ervoor gemaakt bent, talent hebt, dat dit je weg is. Het evenwicht tussen inzien dat je het echt allemaal nog niet kan, maar dat je wel op de goede weg bent. Dat is de route van zo’n beetje elke musicus, kunstenaar en ambachtsman.

2) we hebben niet veel meer dan een wijsheid om naar te wijzen en ook als we het niet doen, is dat toch belangrijk.. Stanley Hauerwas zei dat hij geweldloosheid met zoveel pathos preekt omdat hij een gewelddadig karakter heeft en dat als hij dan eens agressief uit de hoek komt ‘anderen hem kunnen wijzen op zijn eigen verhaal. Daarom is het interessant om te zeggen dat je misschien wel gelooft – omdat je dan opeens aanspreekbaar bent op wat je doet. Leuk is anders, wel belangrijk. Zo leren we.

Deuteronomium 31:7-132432:4

Romeinen 10:1-13

Matteüs 24:15-31