Niet één interpretatie, maar verschillende, die óók kloppen

Niet één interpretatie, maar verschillende, die óók kloppen

Rob Bell vertelde vorige week een verhaal, een gelijkenis en wilde weten hoe je het zou afmaken en aan welk Bijbelverhaal je moest denken. Hieronder volgt het antwoord op de vragen. 

Vorige week bestond mijn blog uit een gelijkenis met een open einde, dat jullie mochten aanvullen. Ik vroeg jullie ook op welk Bijbelverhaal die gelijkenis was gebaseerd. Ik heb heel veel mooie vondsten ontvangen. Slechts twee van de honderden reacties (waarvoor dank!) hadden het bij het rechte eind. Wil je weten aan welke Bijbelpassage ik dacht?

Een overzichtje van de inzendingen:

Velen van jullie meenden dat het de verloren zoon was.
Er dacht iemand aan P/Saulus:

Ik denk dat deze gelijkenis is gebaseerd op de bekering van Saulus – in één enkel ogenblik veranderde zijn hele kijk op de dingen – en zijn leven werd voortaan compleet anders.

Iemand dacht dat het de verheerlijking op de berg was.

Anderen opperden onder meer:
– de gelijkenis van de rijke jonge man
– die van de parel van grote waarde
– de vrouw die de voeten van Jezus waste
– de discipelen
– de mannen op weg naar Emmaüs

Of de vrouw bij de waterput:

Jezus zag het verdriet en de pijn van deze vrouw, en hoe minderwaardig ze zich voelde. Hij kon zich in die gevoelens verplaatsen en gaf haar zo de kracht en haar stem terug. Die stem bracht het hele dorp aan Jezus’ voeten. En de discipelen hebben geen flauw benul van wat er gebeurt.

Verder ook nog:
– de ezel van Bileam
– de gelijkenis van de zaaier uit Matteüs 13
– Anna en Simeon in de tempel die Jezus als baby zagen
– de gelijkenis van de schat in de akker.

Er was iemand die dacht aan 1 Samuël 16:7:

Maar de Heer zei tegen Samuel: ‘Ga niet af op zijn voorkomen en zijn rijzige gestalte. Ik heb hem afgewezen. Het gaat niet om wat de mens ziet: de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer kijkt naar het hart.’

Deze inzender maakt het verhaal zo af:

Dus je zegt tegen Larry: rustig nou maar. Je denkt iets te zien, maar wat je ziet wordt verduisterd door wat je denkt te weten, en de waarheid wordt aan het oog onttrokken door wat je niet weet.

Er was ook iemand die aan Nicodemus dacht.
Weer iemand anders aan de herders:

Het gaat vast over de herders: gewone mensen die getuige zijn van een bijzonder voorval dat alle andere mensen niet begrijpen of kunnen geloven.

En ga zo maar door.

Verschillende interpretaties die óók kloppen

Dat is het mooie van zo’n verhaal (en de reden dat ik vroeg naar jullie interpretaties): het opent je blik, zodat je niet allemaal met die éne, juiste interpretatie komt, maar dat iedereen verschillende oplossingen bedenkt die stuk voor stuk óók kloppen.

Deze gelijkenis gaat evenzeer over onze invalshoek als over die van God. Een verschillend perspectief verandert zelfs iets doodgewoons in iets verbluffends – het slaat dus op alle verhalen in de Bijbel. Het draait allemaal om het perspectief van God: de liefde, het begrip, de aanvaarding en verwondering in alledaagse gebeurtenissen: alles wat geweldig, angstaanjagend, krachtig en gevoelig is – en wat wij soms over het hoofd zien omdat we zijn inzicht, zijn perspectief niet hebben.

Maar deze persoon heeft echt geraden wat ik bedoelde:

‘Dus je zegt tegen Larry: Dat zijn niet zomaar twee mensen die elkaar begroeten. Dat zijn twee mensen die opeens begrijpen dat hun leven nooit meer hetzelfde zal zijn. Is dit gebaseerd op het verhaal van Jakob in Genesis 28? Daar valt Jakob in slaap, met een steen als hoofdkussen, en heeft een wonderlijke droom over engelen die een ladder opklimmen en afdalen en dan zegt God tegen hem: ‘De grond onder je voeten is voortaan van jou’. Jakobs ogen worden geopend en hij beseft vanaf nu: ‘God is hier aanwezig.’

Inderdaad: ik bedoelde Genesis 28. Mooi toch?