Dit is de nieuwste opzet van onze cursus #Mensenvandeweg

Dit is de nieuwste opzet van onze cursus #Mensenvandeweg

Afgelopen zaterdag tijdens de kick-off namen we de opzet voor de cursus onder de loep. Er is wat geschoven en veranderd in het oorspronkelijke rijtje. Maar deze opzet gaan we de komende weken testen. 

We hebben n.a.v. jullie input een eerste opzet gemaakt van de cursus. Na twee rondes van feedback en overleg, zie je hieronder het beste wat we voorlopig kunnen bedenken. Wat vind je ervan?

Nr. Levensvraag Weg van Jezus Waarom dit verhaal Quote Waarom deze quote
1 Waar kom ik vandaan? Jezus’ geboorte We willen het thema van de levensweg introduceren, maar wel laagdrempelig en chronologisch. De verhalen over zijn geboorte hebben veel van Jezus’ weg bepaald en helpen bij nadenken over je eigen herkomst. ‘Profeet niet geëerd in eigen stad…’ De minst bekende quote waarschijnlijk van het rijtje, en ook niet genoemd in de enquête destijds, maar zegt veel over hoe Jezus afstand moest nemen van zijn herkomst.
2 Waarom leef ik? Jezus’ doop Jezus heeft een intieme band met zijn Vader, God zelf, tot wie hij veel bidt. Bij zijn doop ervaart hij een ultieme bevestiging: hij weet waarom hij leeft en wat hem te doen staat. Parel in de akker Jezus heeft blijkbaar iets heel kostbaars gevonden, wat de vraag oproept waar ikzelf veel voor opgeef en wat het de moeite waard maakt.
3 Welke wegen sla ik in? Verzoeking in de woestijn De verzoeking in de woestijn is hét moment dat Jezus zijn levensweg onderzoekt. Hij neemt uitvoerig de tijd en probeert contact te leggen met God. Hij kiest uiteindelijk niet voor het snelle succes, maar volgt zijn geweten. ‘Heb je naaste lief…’ Dit verwoordt welke prioriteiten Jezus nam in het maken van zijn eigen keuzes.
4 Hoe reageer ik op verlies? Dood van Johannes de Doper Niet genoemd in de enquête, maar Jezus’ best gedocumenteerde verlieservaring. Meteen erna trekt hij zich terug en vermenigvuldigt hij het brood en de vis: hij neemt stilte, maar wil ook van betekenis zijn. ‘In mijn Vaders huis zijn vele kamers…’ Jezus geloofde blijkbaar in een nieuwe tijd waar er voor talloze slag mensen plaats was: dat bood hem troost toen zijn eigen dood naderde. Dit lijkt kritiek op het toenmalige tempelsysteem en hij wil zelf bezig zijn met die ruimte creëren.
5 Met wie ga ik om? Vrouw bij de waterput Jezus overtreedt hier nogal wat taboes: tussen geslachten, religies en volken. Uiteindelijk logeren ze zelfs in het Samaritaanse dorpje. Jezus gaat om met ‘lastige’ mensen die hem kunnen beschamen. ‘Heb je vijanden lief’ Jezus is zelf tot het uiterste gegaan om zijn eigen tegenspraak uit te nodigen en empathie te voeden ij okvoor wie hem verkeerd behandelde. Hierbij ook: ‘Keer de andere wang toe…’
6 Mag ik er zijn? Zacheüs Eenvoudig verhaal waarin Jezus iemand die er totaal uitligt, accepteert en zelfs tot gastheer bombardeert. Dit is kritisch op veel huidige (kerkelijke) praktijken. Verhaal en volgorde kan ruilen met 5. ‘Oordeel niet…’ Plus natuurlijk: ‘De balk in eigen oog…’ Wat niet betekende dat Jezus alles maar op z’n beloop liet, maar wel zichzelf nooit ontzag.
7 Hoe maak ik mijn omgeving mooier? Voetwassing Hier over ‘koninkrijk van God’ uitleggen en hoe subtiel dat werkt: als een mosterdzaadje en ‘wie is als dit kind’. De ware revolutie komt geweldloos en in het klein. Zo ben je ook zuinig op jezelf en geef je niet te veel. ‘Koninkrijk voor dit kind’ Heel beeldend bij hoe Jezus blijkbaar zag dat het goede leven zich verspreidt en werkt.
8 Hoe word ik gelukkig? Getsemane In Getsemane kiest Jezus nadrukkelijk niet voor het snelle geluk, maar overgave aan wat hij als goed beschouwt: God. De vraag wordt daarmee dus ook wat werkelijk geluk is en hoe je vervuld leeft. Gelukkigsprekingen Jezus laat hier zien hoe hij zelf ook leefde: geluk gebeurt in onverwachte situaties, omgekeerd aan wat meestal verteld wordt.
9 Hoe kom ik tot rust? Kruisiging De kruisiging is de ultieme stress voor Jezus en daarin legt hij zijn leven in Gods handen: na een lange worsteling vertrouwt hij erop dat het goed komt. ‘Kijk naar de vogels…’ Verrassende tekst bij dit verhaal, maar laat zien hoe Jezus zelf leefde: focus op zijn Vader en daarom uiteindelijk geen zorgen.
10 Komt het goed? Emmausgangers De opstanding is hét signaal dat er grotere krachten zijn dan we gewoonlijk waarnemen: de dood is niet het sterkste, het leven zal uiteindelijk winnen. ‘Ik ben met jullie alle dagen…’ De ziel of geest van Jezus leeft voort in mensen en kan iedereen tot leven wekken.

 

Een paar overwegingen en criteria die we hanteren:

  • De keuzes voor de levensvragen, de verhalen en de quotes zijn gebaseerd op een uitvoerige enquête die we hielden.
  • Eerder waren de levensvragen leidend voor de volgorde: in hoeverre die logischerwijs bij elkaar passen. N.a.v. de enquête hebben we dat stevig omgegooid en volgen we nu de chronologie van Jezus’ leven.
  • De verhalen die we gebruiken moeten 1) laten zien hoe Jezus omging met de betreffende levensvraag; 2) eenvoudig en zonder al te veel uitleg zijn te begrijpen; 3) een ‘klassieker’ vormen onder de verhalen; 4) een handeling van Jezus vertellen, niet iets wat hij zelf vertelt.
  • De quotes moeten 1) nauw passen bij het verhaal en de levensvraag; 2) eenvoudig en zonder al te veel uitleg zijn te begrijpen; 3) een ‘klassieker’ zijn.

Met de kritiek dat de levensvragen zo individualistisch waren, hebben we uiteindelijk niet veel gedaan: dit zijn nu eenmaal de vragen die leven, zo bleek uit de enquête, en het voelt niet fair om in de vragen zelf al te gaan sturen.

 

Wat vinden jullie hiervan? Wat zou jij anders doen?